Bericht

 

Grote regionale verschillen in zwaar alcoholgebruik

  12 sep 2013     alcohol onderzoek

Er zijn in Nederland regionale verschillen in het percentage mensen dat zwaar drinkt. Dit blijkt uit cijfers van de eerste gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD'en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het percentage zware drinkers is het laagst in Flevoland. Ongeveer 6% drinkt minstens één keer per week ten minste vier (voor vrouwen) of zes (voor mannen) glazen per dag. In de GGD-regio's Hollands-Noorden, Hart voor Brabant en Twente drinkt 12,5 tot 13% zwaar.

Ondanks het relatief grote aandeel niet-westerse allochtonen in de regio's Amsterdam en Utrecht, is ook daar het percentage zware drinkers hoog (tussen 12 en 12,5%). In Utrecht wordt dit vooral veroorzaakt door de oververtegenwoordiging van studenten.

Het hele artikel kun je vinden op STAP.nl.


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2020 Trimbos-Instituut