Bericht

 

'Vanuit gezondheidsperspectief geen reden verbod geïmporteerde hasj'

  1 mrt 2012     hasj onderzoek wiet
De VVD pleit voor een verbod op de verkoop van geïmporteerde hasj in de coffeeshop. Als argument wordt genoemd dat in de landen van herkomst criminele organisaties betrokken zouden zijn bij de export naar Nederland. Het Trimbos-instituut kijkt naar de gevolgen voor de volksgezondheid van een mogelijk verbod. Uit onderzoek van de THC-monitor van het Trimbos-instituut blijkt dat geïmporteerde hasj gemiddeld evenveel THC (de werkzame stof in cannabis) bevat als nederwiet. Daarnaast bevat hasj echter substantiële hoeveelheden cannabidiol (CBD), een stof die in nederwiet vrijwel niet aanwezig is.

Er zijn aanwijzingen dat CBD bepaalde negatieve effecten van THC kan tegengaan. Dat betekent mogelijk dat geïmporteerde hasj minder schadelijk is als nederwiet. De commissie Garretsen bepleit dan ook in haar rapport Drugs in Lijsten meer onderzoek te doen naar "de verhouding THC/CBD en de effecten daarvan op de gebruiker". Een literatuuronderzoek naar THC en CBD bevindt zich inmiddels in de afrondende fase en wordt in april openbaar.

Als er alleen gekeken wordt naar de gezondheidseffecten van cannabis, dan ziet het Trimbos-instituut geen aanleiding tot een specifiek verbod op geïmporteerde hasj. Het is raadzaam eerst verder onderzoek over de effecten van THC en CBD af te wachten, voordat besloten wordt hasj uit de coffeeshop te weren.
Volgens schattingen bestaat het aanbod in coffeeshops voor zo'n 70 procent uit nederwiet, en voor 30 procent uit geïmporteerde hasj.

Bron: Trimbos-instituut

Meer nieuwsberichten

Copyright © 2020 Trimbos-Instituut