Bericht

 

Oorveilig keurmerk door in vernieuwde opzet

  29 mrt 2013     gehoorschade

De Nationale Hoorstichting heeft de proefperiode van het Oorveilig-project afgerond. Zeven bekende clubs verspreid over Nederland, hebben een jaar lang een totaalpakket van concrete maatregelen getest, die samen het risico op gehoorschade bij bezoekers en personeel reduceren.

Een innovatief onderdeel was het meetsysteem, dat 24 uur per dag het geluidsniveau registreert en online afgelezen kan worden. Dit blijkt goed te werken, doordat het maximale transparantie verschaft met betrekking tot de geluidsniveaus bij de clubs. De meerderheid van de clubs had veel moeite om te voldoen aan de geluidsnorm van maximaal 103 dB(A), gemeten per kwartier. Op basis van de ervaringen heeft de Hoorstichting alle gevonden obstakels en oplossingen op een rij gezet en gepubliceerd op www.oorveilig.nl. Oorveilig wordt opengesteld voor alle clubs, die zelf kunnen aantonen dat ze geruime tijd binnen de afgesproken geluidsnorm zijn gebleven.

Lees het hele persbericht en bekijk de oplossingenmatrix.

 


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2021 Trimbos-Instituut