Bericht

 

Aantal jeugdige comazuipers voor het eerst iets gedaald

  21 jun 2013     alcohol comazuipen

Het aantal jongeren onder de 18 jaar met een acute alcoholvergiftiging dat opgenomen moest worden in een ziekenhuis is in 2012 voor het eerst sinds jaren afgenomen. In het afgelopen jaar zagen kinderartsen in het gehele land het aantal opnames met bijna 7% teruglopen van 762 in 2011 tot 710 in 2012.

Nico van der Lely, mede-grondlegger van neerlands eerste alcoholpoli in het Reinier de Graaf Gasthuis: "Deze daling is goed nieuws. Het betekent minder kinderen met een kans op hersenschade, aan alcohol gekoppeld letsel, seksueel misbruik en intellectuele schade." Kinderartsen en andere professionals spannen zich al jaren in om het tij te keren.

Het gehele artikel kun je vinden op STAP.nl.


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2020 Trimbos-Instituut