Bericht

 

'Meer drugsgerelateerde gezondheidsincidenten in 2012'

  16 jul 2013     XTC

Vorig jaar zijn meer incidenten geregistreerd waarbij drugs in het spel zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut.  Trimbos wijst er overigens wel op dat een actievere registratie een deel van de stijging kan verklaren.

Het gebruik van XTC leidt het vaakst tot problemen. Wanneer iemand zich tijdens een groot evenement bij de EHBO-post meldde met een probleem door drugs, ging het in 61 procent om het gebruik van XTC. In 2009 was dit nog 39 procent. Ook bij de spoedeisende eerste hulp van ziekenhuizen (van 3 naar 11 procent), ambulancediensten of politieartsen steeg dit aandeel van mensen die door XTC in de problemen kwamen, zij het minder snel dan bij de EHBO-posten. Was in 2009 een XTC-gebruiker nog maar in 7 procent van de gevallen matig of ernstig onder invloed van de drug, vorig jaar steeg dat tot bijna 20 procent.

XTC kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder hyperthermie (oververhitting). Dit kan levensbedreigend zijn. Vorig jaar zijn in Nederland drie doden gevallen als direct gevolg van XTC-gebruik. Dit jaar zijn dat er tot nu toe waarschijnlijk twee. Toxicologisch onderzoek moet nog uitwijzen of XTC in deze twee gevallen de doodsoorzaak was.

In de aanloop naar het festivalseizoen waarschuwde Trimbos al voor hooggedoseerde en vervuilde pillen die extra risico's met zich meebrengen.

Bron: Nu.nl

 


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2021 Trimbos-Instituut