Bericht

 

Onderzoek: 'Puberaal alcoholmisbruik veroorzaakt ernstige geheugenstoornissen in volwassenheid'

  28 okt 2013     alcohol jongeren onderzoek

Pubers die veel alcohol drinken, kunnen als volwassene hun auto moeilijker terugvinden op een grote parkeerplaats. Jelte Wouda bewijst voor het eerst dat alcoholgebruik in de puberteit permanente schade kan toebrengen aan hersenprocessen, met name het ruimtelijk geheugen.

Hij bestudeerde veranderingen in het gedrag van volwassen ratten die tijdens de pubertijd waren blootgesteld aan alcohol. Deze volwassenen dronken meer alcohol; daarnaast viel vooral op dat hun ruimtelijk geheugen sterk achterbleef bij dat van de controlegroep die geen alcohol kreeg.

Het gehele artikel kun je vinden op MedicalFacts.nl.


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2021 Trimbos-Instituut