Bericht

 

Wet rijden onder invloed alcohol én drugs in Staatsblad

  17 okt 2014     alcohol drugs verkeer

Er gaat een lagere alcohollimiet gelden voor automobilisten, motorrijders en bromfietsers die onder invloed van alcohol én drugs achter het stuur zitten. De wet die dat regelt is 15 oktober jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

De nieuwe bloedalcoholgehalte-limiet voor deze combi-gebruikers moet nog in een Algemene Maatregel van Bestuur worden vastgelegd, maar het zal gaan om de kleinste hoeveelheid alcohol die niet op natuurlijke wijze in het bloed aanwezig kan zijn. De inwerkingtreding van deze nieuwe wet zal zijn op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Met dit voorstel krijgen opsporingsambtenaren de bevoegdheid om speeksel af te nemen voor een zogenaamde speeksteltest. Deze speeksteltest wordt gebruik als voorselectiemiddel. Als bewijsmiddel blijft het bloedonderzoek gelden. Omdat deze speekseltests niet alle drugs kunnen meten moeten bestuurders ook meewerken aan een onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties. Bestuurders die onder invloed van een combinatie van drugs of van één of meer drugs en alcohol rijden, worden voor het gebruik van iedere stof afzonderlijk strafbaar als dat gebruik boven de voor iedere stof bij Algemene Maatregel van Bestuur vast te stellen nullimiet uitkomt.

Lees verder op Eerstekamer.nl.


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2021 Trimbos-Instituut