Bericht

 

Next. checkt: ‘Een half miljoen Nederlanders hebben XTC geslikt’

  29 mei 2015     cijfers XTC

‘Een half miljoen Nederlanders hebben XTC geslikt’. Dat zeggen de Jonge Democraten.

De persvoorlichter van de Jonge Democraten verwijst naar een rapport van het Trimbos Instituut uit 2013, waaruit blijkt dat 6,2 procent van de Nederlanders tussen de 15 en 64 jaar weleens XTC heeft gebruikt. Hij concludeert op basis hiervan dat de JD zichzelf eigenlijk tekort hebben gedaan: in werkelijkheid ligt het aantal ‘ooitgebruikers’ boven het halve miljoen.

Volgens de laatste beschikbare cijfers, uit 2009, heeft 6,2 procent van de Nederlanders tussen de 15 en 64 weleens XTC gebruikt. Dit komt neer op 688.000 Nederlanders. Recentere cijfers zijn er niet, maar om twee redenen zal het aantal op dit moment hoger liggen.

Lees verder op NRCNext.nl.


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2020 Trimbos-Instituut