Bericht

 

Trimbos-instituut: 'Terugdringen alcohol en drugsgebruik studenten'

Studenten en hoger opgeleiden gebruiken vaker drugs en drinken meer alcohol. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en verschillende onderzoeken die naast elkaar zijn gelegd. Toch ontbreekt op de meeste hogescholen en universiteiten structurele voorlichting en een samenhangende aanpak om het alcohol- en drugsgebruik onder studenten terug te dringen. Het Trimbos-instituut ontwikkelt in opdracht van staatssecretaris Van Rijn (VWS) een nieuwe aanpak, speciaal voor deze doelgroep. Dat meldt het Trimbos-instituut.

De volgende vragen staan centraal:wat kan er aan drugspreventie gedaan worden tijdens de introductiedagen? Wat kunnen studentenbegeleiders doen om studenten te helpen als zij teveel blowen? Welke regels gelden er voor campuscafés ten aanzien van alcoholgebruik? En welke mogelijkheden zijn er voor studentenverenigingen om alcoholgebruik te beperken?

Het model wordt ontwikkeld voor het hoger onderwijs, maar biedt ook gemeenten en instellingen voor verslavingszorg handvatten om deze doelgroep beter te begeleiden en voor te lichten. In 2016 kunnen HBO’s en universiteiten er gebruik van maken.

Lees verder op trimbos.nl

 


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2021 Trimbos-Instituut