Bericht

 

VN bergt advies op om straffen van drugsgebruik te stoppen

  20 okt 2015     buitenland drugs wet

De Verenigde Naties waren van plan om landen aan te raden drugsbezit en persoonlijk drugsgebruik te decriminaliseren. Minstens één lidstaat deed daarover zijn beklag, waarop de nota werd geschrapt. Het ging volgens de VN slechts om een professionele mening van een lid van het middelkader.

In een uitgelekt document van de UNODC, het bureau van de VN dat zich specialiseert in drugs en criminaliteit, stond een opmerkelijke oproep voor de lidstaten. 'Overweeg om drugbezit voor persoonlijke consumptie te decriminaliseren. Arrestaties en opsluiting zijn buitenproportionele maatregelen.'

Lees verder op DeStandaard.be.


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2020 Trimbos-Instituut