Bericht

 

Onderzoek: ouder lapt alcoholwet aan laars, niet horeca

  22 feb 2016     alcohol horeca jongeren wet

Ondernemers zijn zwaar gefrustreerd over de ‘onredelijke’ Drank- en Horecawet. Terwijl ze hun best doen om te voorkomen dat 18-minners alcohol gebruiken, krijgen die de drank van hun ouders op een presenteerblaadje.
De afgelopen periode was er in de media weer veel aandacht voor de grote rol die de horeca zou spelen in het drankmisbruik door jongeren. Maar het beeld dat ondernemers het niet zo nauw nemen met de alcoholverbod aan 18-minners, klopt niet.

Dit blijkt uit eigen onderzoek van Misset Horeca.

Lees verder op Missethoreca.nl.


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2021 Trimbos-Instituut