Bericht

 

Alcohol kost samenleving tot 2,9 miljard euro

  4 okt 2016     alcohol alcoholmisbruik

Alcoholgebruik kost de Nederlandse samenleving jaarlijks zo'n 2,3 tot 2,9 miljard euro. Dat blijkt uit een uitvoerige kosten-batenanalyse die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag publiceert. Het is de eerste keer dat de kosten en opbrengsten van alcoholgebruik in Nederland zo grondig in beeld zijn gebracht.

Vroegtijdige sterfgevallen zijn verantwoordelijk voor de grootste kostenpost. Jaarlijks overlijden bijna drieduizend Nederlanders aan alcoholgerelateerde kanker. Productiviteitsverliezen volgen op de voet. Met name de tien uren per jaar waarin Nederlanders er als gevolg van alcohol op hun werk de aandacht niet bij hebben, of helemaal niet kunnen werken, zorgen hiervoor. Verlies van kwaliteit van leven, inzet van politie en justitie, kosten als gevolg van verkeersongevallen en zorgkosten drukken stevig op de rijksbegroting. 

Onder baten verstaat het RIVM 'het geluksgevoel' dat consumenten aan alcohol overhouden, de winst van ondernemers en de accijns voor de overheid. De verhoging van de belasting op alcohol zou volgens de studie jaarlijks bijna een miljard opleveren.

Lees verder op nu.nl of lees het hele rapport op trimbos.nl.


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2021 Trimbos-Instituut