Bericht

 

Uitkomsten onderzoek THC-gehalte in cannabis

  22 sep 2017     hasj onderzoek thc trimbos wiet

Sinds 1999 onderzoekt het Trimbos-instituut jaarlijks het THC-gehalte van cannabis zoals die wordt verkocht via de coffeeshops. Dit gebeurt in opdracht van het Ministerie van VWS. Voor deze monitor werden dit jaar in 50 van de 567 coffeeshops cannabismonsters gekocht en vervolgens in een laboratorium geanalyseerd op werkzame stoffen.

Het afgelopen jaar was het gemiddelde THC-gehalte in de meest populaire (=meest verkochte) nederwiet 16,9%. Dit percentage verschilde niet significant van dat van 2016 (toen 16,1%) . Naast de meest populaire nederwiet werd ook de sterkste variant per coffeeshop onderzocht. Deze bevatte het afgelopen jaar gemiddeld 18,9% THC. Buitenlandse hasj bevatte gemiddeld 20,8% THC, hasj gemaakt van nederwiet 35,1% en wiet uit het buitenland 6,9%.

Uit onderzoek blijkt dat cannabidiol (CBD) mogelijk sommige negatieve effecten van THC tegengaat. Nederwiet bevat vrijwel geen CBD (gemiddeld 0,3%), maar geïmporteerde hasj bevat wel CBD (gemiddeld 8,4%).

De prijzen voor alle cannabisvarianten in de coffeeshop bleven gelijk aan vorig jaar. Voor een gram van de meest populaire nederwiet moest €10,11 worden betaald, een gram buitenlandse hasj kost gemiddeld €9,93.

Trimbos-instituut, 2017


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2021 Trimbos-Instituut