Bericht

 

De Nationale Drug Monitor 2019 is uit!

  5 mrt 2020     drugsbeleid drugsonderzoek onderzoek

Het Jaarbericht 2019 van de Nationale Drug Monitor (NDM) is verschenen. Dit rapport is opgesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC). 


De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid zijn:

  • In 2018 had 7,5% van de volwassenen in het afgelopen jaar cannabis gebruikt en 4,6% in de laatste maand, van wie een derde (1,6%) (bijna) dagelijks.
  • Daarmee waren er in 2018 220 duizend mensen die (bijna) dagelijks cannabis gebruikten, een stijging ten opzichte van 2017. In dat jaar ging het om 1% van de volwassenen, omgerekend 140 duizend mensen.
  • Het gebruik van cocaïne, ecstasy en amfetamine is aanzienlijk lager dan het gebruik van cannabis, maar ligt in ons land ruim boven het Europees gemiddelde.
  • Cocaïnegebruik is het hoogst onder 25-29-jarigen, hoogopgeleiden en inwoners van (zeer) stedelijke gebieden.
  • Het aantal personen dat in 2018 overleed aan de (directe) gevolgen van drugs bedroeg 224 en was daarmee lager dan het voorgaande jaar (262).
  • Wel nam de bijdrage van opiaatgebruik aan de sterfte toe, van 30% in 2017 naar 50% in 2018.
  • Het percentage overmatige drinkers (>21 glazen per week voor mannen, >14 glazen voor vrouwen) in 2018 bedroeg 8,2 en ligt daarmee iets lager dan in voorgaande jaren (9,9 in 2014).
  • Eén op de tien volwassenen gebruikte het afgelopen jaar slaap- of kalmeringsmiddelen, van wie 3% (400 duizend personen) deze middelen (ook) zonder doktersrecept slikte. Ook in het uitgaansleven worden deze middelen gebruikt, vooral om na-effecten van stimulerende middelen tegen te gaan.
  • Het percentage rokers onder de volwassen bevolking bedroeg in 201822,4%, en was daarmee lager dan enkele jaren eerder (25,7% in 2014).

Lees alle highlights op trimbos.nl


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2020 Trimbos-Instituut