Bericht

 

DIMS effectieve drugsmonitor

  28 feb 2012     drugs onderzoek
Het Drugs Monitoring en Informatie Systeem (DIMS) van het Trimbos-instituut is effectief in het vinden van stoffen in drugs die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Tibor Brunt.

Landelijk netwerk
Het DIMS verzamelt informatie over drugs door een landelijk netwerk van instellingen voor verslavingszorg met testfaciliteiten. De gebruiker levert ter controle bij de testfaciliteit zijn drugs in. Het DIMS kan zo goed volgen wat er op de markt van uitgaansdrugs te koop is. Het kan alarm slaan wanneer drugs stoffen bevatten die een gevaar zijn voor de volksgezondheid.

Groot bereik
Uit het onderzoek blijkt dat het DIMS een groot bereik heeft onder gebruikers van uitgaansdrugs en dat vooral de één op één contacten met de professionals uit de preventiezorg via het DIMS zorgen voor een directe manier van voorlichting over risico's van stoffen en drugsgebruik.

Gebruikers beschouwen dit als een geloofwaardige bron in tegenstelling tot algemene waarschuwings-boodschappen door de overheid. Daarnaast draagt het DIMS bij aan de schadebeperking van drugsgebruik bij een jonge doelgroep die anders buiten beeld zou blijven van de gezondheidszorg.

Nieuw beleid
Tenslotte concludeert het onderzoek dat monitoren van de drugsmarkt een belangrijke rol speelt bij nationaal en internationaal drugsbeleid. Nieuwe middelen en trends dienen vaak als basis voor het vormen van nieuw beleid op het gebied van wetgeving en volksgezondheid.

Op 2 maart promoveert Tibor Brunt op zijn proefschrift Monitoring illicit psychostimulants and related health issues aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut.


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2021 Trimbos-Instituut