Bericht

 

Tweede Kamer stemt in met strenger drugsbeleid

  6 apr 2012     coffeeshop drugsbeleid

De aanscherping van het drugsbeleid gaat onverkort door. Alle pogingen van de linkse oppositie om de landelijke uitrol van de wietpas te staken en gemeenten meer ruimte te geven voor lokaal maatwerk zijn deze week in de Kamer van de hand gewezen. Het kabinet zet in op het terugdringen van drugsgerelateerde overlast door aanscherping van het coffeeshopbeleid en een versterkte aanpak van drugscriminaliteit.

In het regeerakkoord is afgesproken dat coffeeshops besloten clubs worden, die alleen voor meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk zijn op vertoon van een clubpas. Daarnaast komt er een afstand van tenminste 350 meter tussen scholen en coffeeshops. In het zuiden van Nederland, waar de problemen het meest acuut zijn, wordt het clubpassysteem per 1 mei ingevoerd. In januari 2013 volgt de rest van het land. Het afstandscriterium voor scholen wordt vanaf 2014 gehandhaafd. Het afstandscriterium gaat op termijn ook gelden voor basisscholen.

Lees het hele artikel op VNG.nl.


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2020 Trimbos-Instituut