Hulp via internet

 

Er bestaan websites waarbij je een hulpverleningsprogramma kunt volgen. Zo'n programma is meestal gemaakt door een instelling voor verslavingszorg.

Je kunt dit programma thuis achter de computer volgen en blijft helemaal anoniem. Je meldt jezelf via de computer aan en doorloopt vervolgens een programma waarin je opdrachten en tips krijgt. Vaak krijg je via het programma een vaste hulpverlener toegewezen met wie je geregeld digitaal contact hebt.

Het aantal internetprogramma's die je helpen je middelengebruik te stoppen of minderen groeit.

Je kunt ze vinden op:

Copyright © 2018 Trimbos-Instituut