Uitgebreid

 

Wat is mCPP?

mCPP staat voor meta-chloor-phenyl-piperazine. Soms zit er mCPP in pillen die als XTC verkocht worden.

 

Meer details

Het middel mCPP valt onder de Geneesmiddelenwet. De effecten van mCPP wisselen sterk. Sommige mensen vinden de effecten te vergelijken met die van XTC. Het middel heeft echter geen stimulerende werking. De meeste gebruikers ondervinden negatieve effecten zoals misselijkheid, duizeligheid, angsten, hallucinaties, onrust, rillingen en hoofdpijn. Deze treden vooral op wanneer de pil (bijna) is uitgewerkt. Een ander risico van mCPP is serotoninevergiftiging (alhoewel dit zelden voorkomt). Hierbij is er teveel serotonine in de hersenen actief. De kans hierop neemt toe wanneer mCPP wordt gecombineerd met middelen die ook serotonine vrijmaken, bijvoorbeeld XTC en antidepressiva.

De effecten van mCPP zijn deels te vergelijken met die van MDMA. MDMA grijpt aan op zowel het serotonine- als het dopaminesysteem. De werking op het serotoninesysteem zorgt voor het bewustzijnsveranderende effect en de werking op het dopaminesysteem voor het stimulerende effect van MDMA. mCPP grijpt echter alleen aan op het serotoninesysteem en heeft dus vooral een bewustzijnsveranderend, entactogeen effect (het "love-gevoel" van XTC). Mogelijk heeft mCPP een meer hallucinogeen effect dan MDMA. In tegenstelling tot MDMA is mCPP vermoedelijk niet neurotoxisch. mCPP zorgt niet voor een langdurig tekort aan serotonine in de hersenen.

 


Terug naar overzicht

Copyright © 2021 Trimbos-Instituut