Uitgebreid

 

Is de wiet van nu sterker geconcentreerd dan tien jaar terug en wat voor effect heeft dat?

Ja dat klopt, maar het is veel minder sterk dan in 2004. Toen steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet tot meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling; tot percentages  tussen de 15 à 18%. En in 2013/2014 daalde het THC-gehalte in nederwiet tot 13 à 15%. In 2016/2017 steeg het weer wat, namelijk 16,9% ten opzichte van 16,1% in 2015/2016. 

Meer details

Ieder jaar wordt er door het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar de sterkte van wiet, nederwiet, hasj en nederhasj. Nederwiet en nederhasj zijn producten van Nederlandse bodem. De werkzame stof in alle wiet en hasj is THC. De sterkte wordt uitgedrukt in het percentage THC dat deze producten bevatten. Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet naar meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling; sinds 2013 is er echter weer een lichte stijging. Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was in 2016/217 16,9%, ten opzichte van 16,1% in de meting van het voorgaande jaar (2015/2016). Dit blijkt uit de jaarlijkse THC-monitor

Een hoger percentage THC, geeft een grotere kans op een (te) sterk effect. Je bent gewoon sneller en sterker onder invloed. Het kan zijn dat naarmate hasj of wiet sterker is, je er ook minder van neemt. Toch wordt het effect niet alleen door THC bepaald: gebruikers rapporteren bij het roken van hasj en wiet met hetzelfde THC-percentage een heel ander effect.

De sterkte van cannabis is sinds lang onderwerp van discussie. Lange tijd werd gedacht dat alleen het THC-gehalte bepalend is voor de werking en de risico's van cannabis. Uit onderzoek blijkt dat CBD (cannabidiol) mogelijk sommige negatieve effecten van THC kan tegengaan. CBD wordt bovendien als meer ontspannen ervaren en zou mogelijk minder gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

Het is niet bekend of de verslavingskans door het hoge THC-gehalte toeneemt. Aannemelijk is echter wel dat die kans zal toenemen bij iedereen die hasj en wiet gebruikt als middel om negatieve gevoelens of problemen te onderdrukken. Verder is een hoog THC-gehalte vervelend voor beginners of voor mensen die lange tijd niet geblowd hebben. Je kunt dan ineens te veel binnen krijgen, waardoor je flink ziek wordt.

Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD. Hasj geïmporteerd uit het buitenland bevat relatief gezien veel CBD. In coffeeshops worden nederwiet en geïmporteerde hasj veel meer verkocht dan geïmporteerde wiet en Nederlandse hasj. In veel coffeeshops is zelfs helemaal geen geïmporteerde wiet of nederhasj te koop.

 

 

 


Terug naar overzicht

Copyright © 2020 Trimbos-Instituut