Dosering

  • In een patroon zit altijd even veel lachgas en per ballon gaat er 1 patroon in. De lachgas in de ballon heb je na 4 keer inademen zo goed als helemaal opgenomen.
  • Ongeveer de helft van de gebruikers neemt tussen de 2 en de 5 ballonnen per keer, 13% houdt het bij eentje, 10% zit op 10-20 ballonnen per keer en 3% meer dan 20.
  • Het gebruik van tien ballonnen met lachgas zou overeenkomen met de hoeveelheid lachgas die toegediend wordt bij een anesthetische behandeling van een kwartier met 50% lachgas. Dit wordt gezien als recreatief gebruik: minder dan tien lachgasballonen per gebeurtenis, maandelijks of minder.
  • Bij deze dosering worden er geen gezondheidseffecten gevonden, ook niet op de lange termijn. 

Copyright © 2020 Trimbos-Instituut