Dosering

  • In een patroon zit altijd even veel lachgas en per ballon gaat er 1 patroon in. De lachgas in de ballon heb je na 4 keer inademen zo goed als helemaal opgenomen.
  • Er is lastig om een grens aan te geven voor 'veilig' gebruik. Maar probeer in ieder geval niet meer dan 5 ballonnen per gelegenheid te gebruiken.
  • Een derde van de gebruikers heeft bijwerkingen zoals hoofdpijn, duizeligheid en tintelingen in handen en voeten. Deze gebruikers geven aan vijf tot tien ballonnen te hebben gebruikt. 

Copyright © 2020 Trimbos-Instituut