Risico's

  • Het combineren van lachgas met (grotere hoeveelheden) alcohol is gevaarlijk. Je ademhaling wordt gedempt waardoor er kans is op zuurstoftekort.
  • Als je veel blijft in- en uitademen in de ballon, als je twee patronen in 1 ballon doet, of als je snel meerdere ballonen achter elkaar neemt in een sessie, vergroot je de kans op zuurstoftekort. Hierdoor kan misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid ontstaan. Soms leidt het zelfs tot bewusteloosheid, waarbij je ongelukkig kunt vallen.
  • De invloed van lachgas op het puberbrein is nog onbekend. Gezien de inzichten dat een brein in ontwikkeling kwetsbaar is voor de effecten van bewustzijnsveranderende stoffen in het algemeen, is voorzichtigheid geboden.
  • Als lachgas direct uit de slagroomspuit wordt gebruikt, kunnen je longen, mond of lippen bevriezen. Dit komt gelukkig zelden voor doordat een ballon gebruikt wordt.

  • Als je erg verkouden bent is het gevaarlijk om lachgas te nemen. Lachgas zet uit in lucht en je trommelvlies kan springen als je hoofd “verstopt” is. Behalve oorpijn geeft dit in zeldzame gevallen soms blijvende gehoorschade.
  • Lachgas kan geestelijk verslavend zijn. Je wilt dan telkens weer lachgas gebruiken. Dit wordt craving genoemd. Ook wen je aan de effecten waardoor je steeds meer nodig hebt. Hoe vaker je gebruikt hoe meer kans op craving en gewenning.
  • Bij chronisch gebruik (maanden of jarenlang intensief gebruik) van lachgas treedt een tekort aan vitamine B12 op; dit kan tot bloedarmoede en neurologische stoornissen leiden. Klachten hiervan zijn: tintelingen, duizeligheid, verdoofd gevoel in ledematen en pijnscheuten (vooral in vingers en voeten). 
  • Vooral veganisten lopen sneller risico op het ontwikkelen van dit tekort doordat vitamine B12 doorgaans gehaald wordt uit vlees, vis, melk en eieren. In mindere mate geldt dit voor vegetariërs, vooral wanneer zij zuivelproducten mijden. Ook vrouwen lopen meer risico op een tekort. Bij vroege opsporing van een vitamine B12 tekort zijn de klachten omkeerbaar met de juiste behandeling. 
  • Lachgas uit slagroompatronen is lachgas wat niet bedoeld is voor menselijke consumptie. Het is nog onduidelijk of dit eventueel extra risico's met zich meebrengt t.o.v. het veel beter onderzochte medisch lachgas. Vooralsnog zijn daar trouwens geen concrete aanwijzingen voor.
  • Sinds 2000 bestaat het vermoeden dat er kleine hoeveelheden van andere stoffen in lachgaspatronen kunnen zitten. Daarnaast kunnen minuscule stukjes metaal van de patroon zelf meekomen in een ballon. Bij consumptie van 1 ballon krijg je niet zoveel van die metalen deeltjes binnen. Maar bij comsumptie van meerdere ballonnen kun je een grotere hoeveelheid metalen deeltjes binnen krijgen. Het is onbekend wat dit betekent voor de gezondheid.

Copyright © 2018 Trimbos-Instituut