Home Vraag Is de wiet van nu sterker dan tien jaar terug?

Is de wiet van nu sterker dan tien jaar terug?

Nee, dit klopt niet. Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was in 2019/2020 14,6% en het jaar ervoor 16,7%. In de periode tot 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet tot meer dan 20%. De meeste nederwiet die nu in coffeeshops verkocht wordt bevat tussen de 15 en 20% THC.

THC-monitor

Ieder jaar wordt er door het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar de sterkte van wiet, nederwiet, hasj en nederhasj. Alle resultaten uit het onderzoek zijn terug te vinden in de jaarlijkse THC-monitor. Nederwiet en nederhasj zijn producten van Nederlandse bodem. De werkzame stof in alle wiet en hasj is THC. De sterkte wordt uitgedrukt in het percentage THC dat deze producten bevatten. Een hoger percentage THC, geeft een grotere kans op een (te) sterk effect. Je bent gewoon sneller en sterker onder invloed. Het kan zijn dat naarmate hasj of wiet sterker is, je er ook minder van neemt. Toch wordt het effect niet alleen door THC bepaald: gebruikers rapporteren bij het roken van hasj en wiet met hetzelfde THC-percentage een heel ander effect.

Sterkte hasj/wiet

De sterkte van hasj en wiet is al lang onderwerp van discussie. Lange tijd werd gedacht dat alleen het THC-gehalte bepalend is voor de werking en de risico’s van cannabis. Ook CBD (cannabidiol) leek een (dempende) invloed te hebben op sommige effecten van THC zoals angst en onrust. Maar nieuwe studies vinden hier geen bewijs voor. Over het algemeen kun je wel zeggen:
Hoe sterker (hoger percentage THC) de hasj of wiet, hoe sterker de effecten. Ook bij jongeren, vrouwen en dunne mensen zijn de effecten soms sterker.

Je raakt sneller verslaafd aan sterke wiet met een hoog THC-percentage, dan aan wiet met een lager THC-percentage. Ook is het zo dat als je jong begint met blowen, je meer kans hebt om verslaafd te raken. Verder is een hoog THC-gehalte vervelend voor beginners of voor mensen die lange tijd niet geblowd hebben. Je kunt dan ineens te veel binnen krijgen, waardoor je flink ziek wordt. Kies dus vooral voor niet al te sterke hasj/wiet.

Nederlands wiet

Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD. Hasj geïmporteerd uit het buitenland bevat relatief gezien veel CBD. In coffeeshops worden Nederlandse wiet en geïmporteerde hasj veel meer verkocht dan geïmporteerde wiet en Nederlandse hasj. In veel coffeeshops is zelfs helemaal geen geïmporteerde wiet of nederhasj te koop.


Scroll naar boven