Home Nieuws Dit zijn de opvallendste nieuwe cijfers over drugsgebruik onder Nederlanders

Dit zijn de opvallendste nieuwe cijfers over drugsgebruik onder Nederlanders

In de jaarlijkse Gezondheidsenquête en de tweejaarlijkse Aanvullende Module Middelen van de Leefstijlmonitor wordt het gebruik van drugs onder volwassenen in Nederland in kaart gebracht. De resultaten daarvan vormen de (kern)cijfers voor het beleid over drugsgebruik onder volwassenen. Het Trimbos-instituut publiceert deze cijfers in de Nationale Drug Monitor. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met het RIVM en het CBS. In de twee studies viel een aantal feiten en trends op.

Cannabis: een op de vijf is riskant gebruiker

Het laatste-jaar-gebruik van cannabis (7,8%) bleef in 2020 op hetzelfde niveau als in 2019 (7,2%). Ook het (bijna) dagelijks gebruik (1,7%) bleef gelijk, de eerder gerapporteerde toename tussen 2017 en 2018 zette zich daarmee niet voort.

Daarnaast bleek uit de enquête dat 180 duizend volwassen Nederlanders (1,3%) voldoen aan de criteria voor riskant cannabisgebruik (op basis van de Cannabis Abuse Screening Test). Dat komt neer op 19% van de mensen die in het afgelopen jaar cannabis gebruikten. Dit percentage bleef op hetzelfde niveau als in de twee eerdere metingen in 2016 en 2018.

Bekijk de laatste cannabiscijfers.

Toename ketaminegebruik: vooral onder 25-29-jarigen

Het percentage volwassen Nederlanders dat in het jaar voorafgaand aan het onderzoek het tripmiddel ketamine had gebruikt steeg van 0,6% in 2018 naar 0,9% in 2020. In absolute aantallen gaat het om een toename van circa 80 duizend naar 130 duizend gebruikers. Deze toename deed zich vooral voor onder mannen, hoogopgeleiden en 25-29-jarigen; in deze leeftijdsgroep trad meer dan een verdubbeling op van het percentage mensen dat in het afgelopen jaar ketamine had gebruikt (van 2,1% naar 5,1%). Eerder onderzoek liet al een forse toename in ketaminegebruik (2016-2020) onder uitgaande jongvolwassenen zien. Ook het aandeel gezondheidsincidenten door ketamine op EHBO-posten op feesten steeg afgelopen jaren

Bekijk de laatste ketaminecijfers.

Daling gebruik lachgas onder volwassenen

In 2020 had 2,1% van de bevolking van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar lachgas gebruikt. Dat is minder dan in 2019 (3,2%). In absolute aantallen gaat het om een daling van 430 duizend naar 290 duizend gebruikers.

Het laatste-jaar-gebruik van lachgas is het hoogst onder jongeren in de leeftijdsgroep 18-19 jaar (14,5%) en 20-25 jaar (12,1%). Ook het laatste-maand-gebruik daalde tussen 2019 en 2020. Onder uitgaande jongvolwassenen werd in eerder onderzoek een daling gevonden als gevolg van de coronamaatregelen. Onbekend is hoe het gebruik zich tijdens de coronacrisis in andere groepen jongeren heeft ontwikkeld. 

Bekijk de laatste lachgascijfers.

Ecstasygebruik niet verder toegenomen

Het laatste-jaar-gebruik van ecstasy lag in 2019 (3,4%) voor het eerst hoger dan in alle meetjaren daarvoor. In 2020 (3,1%) heeft deze stijging niet doorgezet. De toename in 2019 deed zich vooral voor onder mannen, jongvolwassenen en hoogopgeleiden. Het-laatste-maand-gebruik van ecstasy daalde van 1,2% in 2019 naar 0,8% in 2020. Mogelijk hangt dit samen met de coronamaatregelen in 2020, waardoor festivals niet doorgingen en andere uitgaansgelegenheden (tijdelijk) gesloten of minder toegankelijk waren.

Bekijk de laatste ecstacycijfers.

Cocaïnegebruik landelijk stabiel; signalen voor lokale toenames

Sinds 2016 ligt het cocaïnegebruik landelijk op hetzelfde niveau. In 2020 had 1,6% van de volwassen Nederlanders in het laatste jaar cocaïne gebruikt; dat zijn omgerekend circa 230 duizend volwassenen. Het gebruik van cocaïne is het hoogst onder mannen, jongvolwassenen en hoogopgeleiden. De meerderheid van de mensen die cocaïne gebruiken doet dat alleen in het weekend en minder dan maandelijks; 23% gebruikt cocaïne regelmatiger (maandelijks of vaker). Rioolwateranalyses en lokale onderzoeken onder mensen die uitgaan in grote steden suggereerden eerder dat het gebruik van cocaïne toenam in de afgelopen vijf jaar. Het valt op dat deze landelijke cijfers in de algemene bevolking niet op een toename wijzen in deze periode. Mogelijk is de stijging alleen zichtbaar in specifieke groepen.

Bekijk de laatste cocaïnecijfers.

Invloed van de coronapandemie

De coronapandemie had mogelijk invloed op het drugsgebruik in de algemene bevolking, maar op basis van de gepresenteerde cijfers kunnen hier geen uitspraken over worden gedaan. Uit een eerdere factsheet blijkt dat er tijdens de coronapandemie vooral mensen om verschillende redenen meer of vaker cannabis gebruikten. Slechts een klein deel gebruikte minder cannabis in die periode. Daarnaast bleek uit deze factsheet ook dat minder jongvolwassenen die voor de coronamaatregelen uitgingen, tijdens de eerste en tweede lockdown ecstasy en lachgas hadden gebruikt.

Lees het hele artikel op Trimbos.nl.

Scroll naar boven