Home Stoppen/minderen Hoe doen anderen het?

Wat zijn redenen voor anderen om te stoppen?

Er zijn verschillende redenen waarom jongeren zouden willen stoppen met drugs gebruiken, zoals: 

 • “Het past niet (meer) bij mij/mijn leven”
 • “Ik heb een slechte ervaring gehad door drugs”
 • “Ik heb geen reden (meer) om te gebruiken”
 • “Ik verwacht dat ik klachten krijg door het gebruik van drugs”
 • “Ik wil gezond leven”
 • “Ik vind mezelf een leuk(er) persoon als ik niet gebruik”
 • “Ik wil (weer) controle over mijn leven hebben”
 • “Ik heb gezien dat anderen om mij heen problemen hadden door hun drugsgebruik ”
Wat zou voor jou een reden zijn om te minderen of stoppen? 

Video over stoppen met blowen

Minderen of stoppen is makkelijker dan je denkt!

Van de groep 18 tot 25-jarigen die wel eens hasj/wiet, xtc, cocaïne, speed en/of GHB gebruiken*, verwacht een redelijk deel drempels te ervaren als ze zouden minderen of stoppen met drugsgebruik. Het is dus niet gek dat als jij serieus erover nadenkt om wat minder te gaan gebruiken of zelfs helemaal te stoppen, je misschien redenen ziet waardoor dat lastig kan worden. Een paar redenen die door mensen zelf worden genoemd:

 • “Ik mis dan de effecten van blowen/xtc slikken/coke snuiven”
 • “Ik zie mensen om mij heen gebruiken en krijg dan ook zin”
 • “Het wordt me vaak aangeboden”
 • “Het is voor mij heel gemakkelijk verkrijgbaar”
 • “Ik kom (dan) niet meer op de plaatsen waar ik drugs gebruik(te)”
 • “Ik ga (dan) niet meer om met de mensen met wie ik drugs gebruikte”
 • “Ik voel me (dan) alleen, omdat mensen om me heen wèl gebruiken”. 

Goed nieuws

In de praktijk verwacht blijken minder mensen deze drempels ook daadwerkelijk zo te ervaren! Het is zelfs zo dat het merendeel van de 18 tot 25-jarigen dat niet meer gebruikt, géén drempels ervaart bij het minderen of stoppen met drugs. Redenen genoeg om het te proberen dus!

*Het Trimbos-instituut heeft in 2019 data verzameld onder 4047 studenten (driekwart vrouw, ruim driekwart HBO/WO) tussen de 18 en 25 jaar oud over hun alcohol- en drugsgebruik. De werving vond plaats via online kanalen en betrof geen representatieve steekproef. Voor verschillende drugs (hasj/wiet, xtc, cocaïne, speed, GHB) zijn analyses uitgevoerd om te onderzoeken welke factoren in negatieve en positieve zin samenhangen met het minderen of stoppen met deze middelen.

Scroll naar boven