Home Veilig uit & thuis Drugs en de wet

Wat zegt de wet over drugs?

 • Drugs kun je indelen als legaal en illegaal (verboden). Illegale drugs staan op de Opiumwet. Dat betekent dat het verboden is om deze drugs te bezitten, te verhandelen, te verkopen, het te maken etc.  Gebruik van deze middelen op zichzelf is niet strafbaar. De Opiumwet bestaat uit twee lijsten:
  Lijst I: drugs met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid (‘ harddrugs’). Bijvoorbeeld: cocaïne, XTC, speed, LSD, heroïne en GHB. Lijst II: drugs die in mindere mate schadelijk zijn voor de gezondheid (‘softdrugs’). Bijvoorbeeld: hasj en wiet en paddo’s.
 • Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) zoals 3-CMC staan niet op de Opiumlijst (3-MMC staat inmiddels op de Opiumlijst). Gebruik, bezit, handel en productie van deze middelen zijn op dit moment legaal. Als je wel eens NPS gebruikt kun je alsnog aangehouden worden op verdenking van drugsbezit. Als je bijvoorbeeld naar een festival gaat en er wordt een zakje met wit poeder bij jou gevonden, dan is dat natuurlijk wel erg verdacht voor de beveiliger. Ze zullen er van uitgaan dat het illegaal is. Ze kunnen je de toegang weigeren tot het feest of de politie erbij halen. Lachgas valt (nog) onder de Warenwet.
 • In Nederland is het gebruiken van drugs dus niet strafbaar. Maar om overlast te voorkomen, kunnen gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opnemen dat drugsgebruik in sommige gebieden wel strafbaar is. Op die plekken kun je bijvoorbeeld aangehouden worden als je een joint rookt.

Gepakt op een feest, en dan?

 • Als bezoeker bij een dancefeest loop je altijd de kans dat je gecontroleerd wordt. Als je gecontroleerd wordt en je hebt drugs bij je, dan kan het in beslag worden genomen.
 • Normaal gesproken wordt bezit voor eigen gebruik van zowel harddrugs als softdrugs niet opgespoord en vervolgd.
 • Met een gebruikshoeveelheid wordt bedoeld: minder dan 5 gram bij softdrugs (hasj of wiet) en maximaal een halve gram bij harddrugs (cocaïne, speed etc.), 1 XTC pil en minder dan 5 ml GHB.
 • Als je een gebruikshoeveelheid bij je hebt, kan de politie dit in beslag nemen (sepot met afstand), maar je krijgt geen boete. Het in beslag nemen wordt wel geregistreerd. Je naam is dan bekend bij de politie maar je hebt geen strafblad.
 • Als je meer dan een gebruikershoeveelheid op zak hebt, kun je – afhankelijk van de hoeveelheid die je bezit – een boete krijgen of zelfs een gevangenisstraf.

Boete en puntensysteem

 • Hoe hoog de boete dan is, is afhankelijk van het zogenaamde puntensysteem van Justitie. Een strafbaar feit levert een aantal strafpunten op. Aan de hand van verzwarende of verlichtende factoren kan het aantal punten verhoogd of verminderd worden.
 • Zo maakt het uit of je hoofddader bent of alleen medeplichtig bent. Ook maakt het uit of je het strafbare feit voor de eerste keer pleegt of dat je het al een keer eerder hebt gedaan (recidive). Elk punt kost je 29 euro boete, twee uur taakstraf of 1 dag gevangenisstraf. Meer hierover op de site van unity.

Verklaring omtrent gedrag

 • Als je een boete direct betaalt dan krijg je automatisch een strafblad. Het gevolg hiervan is je in sommige gevallen vier jaar lang geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt krijgen. Hier kan om gevraagd worden bij een sollicitatie voor een baan in bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg.
 • Als je één keer bent opgepakt met een gebruikershoeveelheid drugs en verder nooit in aanraking bent gekomen met justitie, zul je meestal wel een VOG krijgen. Uitzondering is bijvoorbeeld als je in een jeugdgevangenis wil werken.­ Die hanteren een zero-tolerance beleid, dus voor dat soort functies kijkt Justis (de organisatie die de VOG’s afgeeft) wel heel streng naar iemands strafblad.­
 • Justis vindt dat jongeren onder de 23 met een strafblad niet onnodig streng beoordeeld moeten worden; daarom wordt bij deze groep alleen gekeken naar aantekeningen op het strafblad van de afgelopen TWEE jaar (in plaats van VIER jaar voor mensen van 23 en ouder).
 • Voor meer uitgebreide informatie zie: www.watdevog.nl en unity.nl.

Schikkingsvoorstel en advocaat

 • Soms krijg je na aanhouding een schikkingsvoorstel aangeboden van het Openbaar Ministerie. Het komt h­en goed uit als je het voorstel betaalt. Het bespaar­t hen veel geld, moeite en tijd. Een transactievoo­rstel is nog steeds geen schuldverklaring en door ­het afkopen kun je ook niet meer voor hetzelfde fe­it worden vervolgd.
 • Tegenwoordig wordt ieder mis­drijf gemeld bij het Centraal Juridisch Docu­mentatiecentrum. Daar houden ze bij wat je allemaa­l op je kerfstok hebt staan, inclusief de tr­ansacties.
 • Het Openbaar Ministerie geeft (meestal) geen boetes meer op een festival als er geen rechtsbijstand is (je advocaat).
 • Door het direct betalen van een boete “beken je schuld” en kun je later ook lastig in beroep. Vraag daarom altijd om een advocaat.
 • Op de site van unity vind je meer tips over wat je kunt verwachten als je aangehouden wordt en waar je op moet letten.

Mag je terug naar het feest?

 • De afgelopen jaren werd er op de meeste feesten een streng ‘zero tolerance’ beleid gevoerd. Dat wil zeggen dat je met een gebruikershoeveelheid de toegang tot het feest wordt ontzegd.
 • Dit kan inderdaad per feest en per regio verschillen, maar ook nog eens per persoon. Het is maar net wie je treft op dat moment. Je zou in ieder geval bij de organisator na kunnen vragen hoe zij hiermee omgaan, maar dat is alsnog geen garantie voor terugkeer naar het feest.
 • In principe is er geen reden meer om je te weigeren terug te gaan naar het feest als de drugs in beslag zijn genomen. Je vormt immers geen gevaar meer voor de openbare orde en er zijn geen gezondheidsrisico’s. Helaas is de praktijk vaak anders en word je toch niet meer toegelaten.
Scroll naar boven