Home Veilig uit & thuis Drugs en de wet

Wat zegt de wet over drugs?

 • De meeste drugs zijn verboden. Dan noemen we ze illegaal. Illegale drugs staan op de Opiumwet. Dat betekent dat het verboden is om deze drugs te hebben, te verhandelen, te verkopen, en te maken. Het is niet verboden om deze middelen te gebruiken. Haal daarom altijd hulp als jij of iemand in je omgeving dat nodig heeft.
 • De Opiumwet bestaat uit twee lijsten:
  • Lijst I: drugs met een onaanvaardbaar risico voor je gezondheid (‘ harddrugs’). Bijvoorbeeld: cocaïne, XTC, speed, LSD, heroïne en GHB.
  • Lijst II: drugs die wat minder schadelijk zijn voor je gezondheid (‘softdrugs’). Bijvoorbeeld: hasj en wiet, paddo’s, lachgas en slaap of kalmeringsmiddelen.
 • Veel Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) staan nog niet op de Opiumlijst. Gebruik, bezit, handel en productie van deze middelen zijn op dit moment niet verboden. Aan de buitenkant is niet te zien dat een middel een NPS is. Dus als er bij jou een zakje met wit poeder wordt gevonden kan de politie je alsnog aanhouden voor drugsbezit. De politie zal er namelijk vanuit gaan dat een middel wel verboden is.
 • Er worden steeds meer NPS-en toegevoegd aan de Opiumwet. Je kunt online kijken welke drugs op lijst 1 staan en welke drugs op lijst 2.
 • In Nederland is het gebruiken van drugs dus niet strafbaar. Maar om overlast te voorkomen, kunnen gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opnemen dat drugsgebruik in sommige gebieden wel strafbaar is. Op die plekken kun je bijvoorbeeld aangehouden worden als je een joint rookt.

Gedoogbeleid voor hasj en wiet

 • Hasj en wiet (cannabis) staan op lijst II van de Opiumwet. Daarmee zijn ze eigenlijk verboden.
 • Als coffeeshops zich aan strenge regels houden, mogen ze wel hasj en wiet verkopen. Zij worden hier niet voor vervolgd. Dit heet het gedoogbeleid. Deze regels zijn onder andere:
  • niet meer dan 5 gram softdrugs per dag, per persoon verkopen
  • er mogen geen minderjarigen in een coffeeshop komen
  • er mogen geen softdrugs aan minderjarigen worden verkocht
  • er mag geen overlast voor de omgeving worden veroorzaakt
  • Je kan alle regels lezen op de website van de rijksoverheid.

Gepakt op een feest, en dan?

 • Als bezoeker bij een dancefeest loop je altijd de kans dat je gecontroleerd wordt. Als je gecontroleerd wordt en je hebt drugs bij je, dan kan het in beslag worden genomen.
 • Ook kan de beveiliging je niet toelaten tot het feest, of de politie erbij halen.
 • Bezit voor eigen gebruik (gebruikshoeveelheid) van zowel harddrugs als softdrugs wordt meestal niet opgespoord en vervolgd.
 • Met een gebruikshoeveelheid wordt bedoeld: minder dan 5 gram bij softdrugs (hasj of wiet) en maximaal een halve gram bij harddrugs (cocaïne, speed etc.), 1 XTC pil en minder dan 5 ml GHB.
 • Als je een gebruikshoeveelheid bij je hebt, kan de politie dit in beslag nemen (sepot met afstand), maar je krijgt geen boete. Het in beslag nemen wordt wel geregistreerd. Je naam is dan bekend bij de politie maar je hebt geen strafblad.
 • Als je meer dan een gebruikershoeveelheid op zak hebt, kun je – afhankelijk van de hoeveelheid die je bezit – een boete krijgen of zelfs een gevangenisstraf.

Boete en puntensysteem

 • Hoe hoog de boete dan is, is afhankelijk van het zogenaamde puntensysteem van Justitie. Een strafbaar feit levert een aantal strafpunten op. Aan de hand van verzwarende of verlichtende factoren kan het aantal punten verhoogd of verminderd worden.
 • Zo maakt het uit of je hoofddader bent of alleen medeplichtig bent. Ook maakt het uit of je het strafbare feit voor de eerste keer pleegt of dat je het al een keer eerder hebt gedaan (recidive). Elk punt kost je 29 euro boete, twee uur taakstraf of 1 dag gevangenisstraf. Meer hierover op de site van unity.

Verklaring omtrent gedrag

 • Als je een boete direct betaalt dan krijg je automatisch een strafblad. Het gevolg hiervan is je in sommige gevallen vier jaar lang geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt krijgen. Hier kan om gevraagd worden bij een sollicitatie voor een baan in bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg.
 • Als je één keer bent opgepakt met een gebruikershoeveelheid drugs en verder nooit in aanraking bent gekomen met justitie, zul je meestal wel een VOG krijgen. Uitzondering is bijvoorbeeld als je in een jeugdgevangenis wil werken.­ Die hanteren een zero-tolerance beleid, dus voor dat soort functies kijkt Justis (de organisatie die de VOG’s afgeeft) wel heel streng naar iemands strafblad.­
 • Justis vindt dat jongeren onder de 23 met een strafblad niet onnodig streng beoordeeld moeten worden; daarom wordt bij deze groep alleen gekeken naar aantekeningen op het strafblad van de afgelopen TWEE jaar (in plaats van VIER jaar voor mensen van 23 en ouder).
 • Voor meer uitgebreide informatie zie: www.watdevog.nl en unity.nl.

Schikkingsvoorstel en advocaat

 • Soms krijg je na aanhouding een schikkingsvoorstel aangeboden van het Openbaar Ministerie (OM). Het komt h­et OM goed uit als je het schikkingsvoorstel betaalt. Het bespaar­t het OM veel geld, moeite en tijd. Een schikkingsvoo­rstel is geen schuldverklaring. Door het te betalen kun je niet meer voor dezelfde overtreding worden vervolgd.
 • Tegenwoordig wordt ieder mis­drijf gemeld bij het Centraal Juridisch Docu­mentatiecentrum. Daar houden ze bij waarvoor je allemaal in contact bent geweest met justitie, inclusief de betalingen van schikkingsvoorstellen.
 • Het Openbaar Ministerie geeft (meestal) geen boetes meer op een festival als er geen rechtsbijstand is (je advocaat).
 • Door het direct betalen van een boete “beken je schuld”. Hierdoor is het lastiger om later in beroep te gaan. In beroep gaan doe je als je het bijvoorbeeld niet eens bent met je aanhouding. Vraag daarom altijd om een advocaat.
 • Op de site van unity vind je meer tips over wat je kunt verwachten als je aangehouden wordt en waar je op moet letten.

Mag je terug naar het feest?

 • De afgelopen jaren werd er op de meeste feesten een streng ‘zero tolerance’ beleid gevoerd. Dat wil zeggen dat je met een gebruikershoeveelheid niet meer naar het feest mocht.
 • Dit kan per feest en per regio verschillen, maar ook nog eens per persoon. Het hangt af van wie je voor je hebt. Je kan aan de organisator vragen hoe zij hiermee omgaan, maar dat betekent alsnog niet dat je terug naar het feest mag.
Scroll naar boven