Home Veilig uit & thuis Verkeer

Wist je dat?

 • Uitgaanders relatief vaak onder invloed rijden? Dit blijkt ook uit een grote studie onder ruim 3.500 uitgaanders. Een kwart van deze groep heeft het afgelopen jaar na een uitgaansavond wel eens onder invloed van alcohol en/of drugs autogereden.
 • Van deze jongeren was bijna 30% onder invloed van alcohol en 70% onder invloed van drugs, al dan niet in combinatie met alcohol.
 • Wist je dat het strafbaar is om met drugs op achter het stuur te kruipen? Ruim een kwart van de jongeren is zich hiervan niet bewust, dit blijkt uit onderzoek van TeamAlert, een jongerenorganisatie die zich oa bezig houdt met verkeersveiligheid.
 • Jongeren vinden festivals het moeilijkst om geen drugs te gebruiken in het verkeer (44% van de jongeren die drugs gebruikt heeft hier moeite mee). 77% van de jongeren die willen stoppen met drugsgebruik in het verkeer willen dit voornamelijk vanwege de gevaren.
 • Wist je dat er jaarlijks 75 tot 140 verkeersdoden door alcohol vallen? Voor drugs is dit onbekend.

Wettelijke limieten voor drugsgebruik in verkeer

 • Per 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. Er zijn limieten vastgesteld voor amfetamines, cocaïne, THC (hasj en wiet) en GHB. Men gaat ervan uit dat bij deze limieten de rijvaardigheid net zoveel wordt beïnvloedt als na het drinken van ongeveer 2 glazen alcohol in 1 uur. Heb je meer drugs gebruikt dan de limiet toestaat? Dan mag je niet meer rijden.
 • Voor combinatiegebruik van deze drugs (zowel voor onderlinge combinaties, als voor combinaties met alcohol) gelden lagere limieten. Je loopt dus sneller kans op hogere straffen.
 • Er geldt (vooralsnog) geen uitzondering voor bestuurders die medicijnen gebruiken die ook als drugs aangemerkt kunnen worden (bijvoorbeeld medicinale cannabis, ADHD-medicatie en opioïde pijnstillers). Ook niet als zij bij een aanhouding aan de politie een medische verklaring kunnen overleggen. Op www.rijveiligmetmedicijnen.nl vind je info over rijgevaarlijke medicijnen; rijden onder invloed hiervan is dus strafbaar.
 • Om met ADHD-medicatie te mogen autorijden, moet je een keuring ondergaan. Meer info hierover staat op de website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Speekseltesten

 • Een speekseltest laat snel en eenvoudig zien of je drugs hebt gebruikt en wordt gebruikt als ‘voorselectiemiddel’. Je bent verplicht hieraan mee te werken.
 • De test kan gecombineerd worden met een psychomotorische test (observatie van gedrag en uiterlijke kenmerken).
 • Test je positief dan zal je mee genomen worden naar het politiebureau voor bloedafname. De analyse van het bloed wordt gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Ligt de uitslag boven de wettelijke limieten dan kan het Openbaar Ministerie je een boete/gevangenisstraf geven.

Aantoonbaarheid van drugs

Duidelijk is: rijden met drugs op is hartstikke verboden en gevaarlijk. Maar hoe weet je hoeveel drugs er nog in je bloed zitten na een festival, en of je dus wel of niet in de auto mag stappen?

Houd er rekening mee dat het goed mogelijk is dat je ook de dag NA gebruik gepakt kan worden met drugs in je speeksel. Je kan dus bij XTC en speed een nacht geslapen hebben en nog positief testen op de speekseltest. Hou je dus in ieder geval aan het volgende lijstje:

 • Hasj/wiet: na 6 tot 8 uur is THC niet meer aan te tonen in speeksel. Een enkele uitzondering (als iemand dagelijks veel blowt en een zeer slecht gebit heeft) daargelaten.
 • XTC: bij eenmalig slikken: 16-40 uur, bij 2x doseren: 19-58 uur.
 • Speed: bij eenmalige rook/snuif/spuit: 10-20 uur, bij slikken: 15-25 uur en bij bijnemen: 16-40 uur.
 • Cocaïne: eenmalige dosis: 3-4 uur en bij bijnemen: enkele uren meer.
 • GHB: bij recreatief gebruik: gemiddeld zo’n 4 tot 8 uur en bij dagelijks gebruik: altijd positief.
 • Opiaten: eenmalige dosis: 5 uur en dagelijks gebruik: 12 tot 15 uur.

Wat het lastig maakt is dat het per persoon verschilt. Het is daarom onmogelijk om heel specifiek aan te geven wanneer je weer kan en mag rijden. Daar moet eerst meer onderzoek gedaan naar worden.

Straffen

 • De straffen voor rijden onder invloed variëren van een geldboete tot gevangenisstraf. De maximumstraf voor rijden onder invloed van drugs of medicijnen is drie maanden gevangenisstraf of een geldboete van € 8.200,-.
 • Ook kan een rijverbod opgelegd worden. De rechter kan het rijbewijs laten inhouden voor max. 5 jaar (10 jaar bij herhaling).
 • Daarnaast kan de politie verdachten bij het CBR melden. Er kan dan een onderzoek worden gedaan naar je verslaving aan drugs. Zolang dat onderzoek loopt ben je je rijbewijs kwijt. Als uit het onderzoek blijkt dat je rijgeschikt bent krijg je je rijbewijs terug. Bij rij-ongeschikt bent wordt je rijbewijs ongeldig verklaard.
 • Het rijbewijs wordt sowieso ongeldig verklaard, als bestuurders 2 keer veroordeeld worden binnen 5 jaar voor rijden onder invloed van 1 of meer drugs, of een combinatie van 1 of meer drugs met alcohol. Zij moeten dan opnieuw rijexamen doen.

Het effect van drugs op rijgedrag

 • Onder invloed van alcohol rijden bestuurders impulsiever en avontuurlijker. Ook kunnen zij verkeerssituaties niet goed beoordelen, gevaren minder tijdig herkennen, minder snel reageren, het voertuig minder goed besturen en zijn zij minder waakzaam. Deze verslechtering in rijgedrag is sterker merkbaar bij jongeren/onervaren bestuurders.
 • Hasj en wiet kan leiden tot verminderde concentratie, een lagere reactiesnelheid en meer slingerbewegingen. Bestuurders die alleen geblowd hadden, lijken zich daar meestal wel van bewust te zijn en proberen voorzichtiger te gaan rijden. Ondanks het aangepaste gedrag is het risico te vergelijken met rijden na het drinken van een paar glazen alcohol. Wie zowel heeft geblowd als gedronken, neemt aanzienlijk grotere risico’s.
 • Onder invloed van cocaïne en speed kunnen bestuurders het gevoel hebben dat ze nog prima in staat zijn te rijden, doordat deze drugs voor een gevoel van alertheid zorgen. Cocaïnegebruik leidt weliswaar tot een hogere reactiesnelheid, maar dit effect weegt niet op tegen negatieve effecten zoals het nemen van meer risico’s en sneller en agressiever rijden. Vooral cocaïne wordt vaak genomen aan het eind van een avond uit, om te kunnen blijven doordrinken of om met een ‘fris’ gevoel achter het stuur te stappen. Wie veel alcohol heeft gedronken, voelt zich minder dronken na een snuif cocaïne. Toch is het juist deze combinatie erg riskant. Diegenen die onder invloed van een combinatie van cocaïne/speed en alcohol achter het stuur stappen, lopen het meeste risico op een ernstig verkeersongeval. Geschat wordt dat dit risico 20 tot 200 keer hoger is dan in nuchtere toestand.
 • GHB heeft een verdovend effect. Bestuurders maken eerder fouten bij complexe verkeerssituaties en kunnen verkeerssignalen ook gemakkelijker over het hoofd zien. GHB is bovendien moeilijk te doseren waardoor het gemakkelijk kan leiden tot bewusteloosheid (coma). Het gevaar is dus dat de bestuurder tijdens het rijden buiten bewustzijn raakt. Er is nauwelijks informatie met betrekking tot GHB-gebruik in het verkeer, maar uit onderzoek onder ernstig gewonde automobilisten blijkt dat GHB-gebruik wel degelijk een rol speelt bij verkeersongevallen.
 • Onder invloed van XTC wordt de opname van informatie vanuit de omgeving en de ruimtelijke oriëntatie minder, het wordt moeilijker om de aandacht te verdelen en de perceptie van bewegingen wordt minder. Wie deelneemt aan het verkeer kan daardoor risico’s minder goed inschatten en overschat zichzelf gemakkelijker.
 • De belangrijkste effecten van lachgas duren een paar minuten. Maar ook daarna kan je reactievermogen of je coördinatie nog verminderd zijn. Hoe lang het precies duurt voordat je helemaal niet meer onder invloed bent van lachgas is niet zo goed onderzocht. Over het algemeen wordt gezegd dat je minimaal een uur moet wachten na de laatste dosis lachgas voordat je weer in staat bent om te rijden, maar dit kan per persoon verschillen.
 • Bekijk de video van Spuiten & Slikken over rijden onder invloed van hasj/wiet.

Kom veilig thuis

 • Of je nu naar een afterparty gaat of lekker je bedje in kruipt, zorg dat je veilig aankomt op de plaats van je bestemming. Bedenk van tevoren hoe je thuis komt. Pak dus het openbaar vervoer, de taxi of spreek van tevoren af wie de Bob is. De Bob is helemaal nuchter en gebruikt dus geen alcohol of drugs.
 • Tegen vermoeidheid na het uitgaan helpt maar één ding: slapen. Energiedrankjes helpen je niet om fit te worden. Rijd dan dus liever niet, of probeer op tijd naar huis te gaan.
 • Stap niet in de auto bij iemand die onder invloed is.
Scroll naar boven