Home Veilig uit & thuis Verkeer en drugs

Drugs in het verkeer

Op deze pagina vind je meer informatie over rijden onder invloed van speed, cocaïne, GHB, lachgas, alcohol en hasj/wiet. Je leest meer over speekseltesten en wettelijke limieten voor drugs in het verkeer en de straffen die hierop staan.

Wat is het effect van drugs op rijgedrag?

Hieronder vind je wat het effect is van het nemen van bepaalde drugs op je rijgedrag.

Rijden met alcohol op

Onder invloed van alcohol rijden bestuurders impulsiever en avontuurlijker. Ook kunnen zij verkeerssituaties niet goed beoordelen, gevaren minder tijdig herkennen, minder snel reageren, het voertuig minder goed besturen en zijn zij minder waakzaam. Deze verslechtering in rijgedrag is sterker merkbaar bij jongeren/onervaren bestuurders.

Rijden onder invloed van hasj en wiet

Hasj en wiet kan leiden tot verminderde concentratie, een lagere reactiesnelheid en meer slingerbewegingen. Bestuurders die alleen geblowd hadden, lijken zich daar meestal wel van bewust te zijn en proberen voorzichtiger te gaan rijden. Ondanks het aangepaste gedrag is het risico te vergelijken met rijden na het drinken van een paar glazen alcohol. Wie zowel heeft geblowd als gedronken, neemt aanzienlijk grotere risico’s.

Rijden onder invloed van cocaïne en speed

Je kunt het gevoel krijgen dat je nog prima kunt rijden omdat je je extra alert voelt. Cocaïnegebruik leidt inderdaad tot een hogere reactiesnelheid, maar je neemt ook meer risico’s en gaat sneller en agressiever rijden. Vooral cocaïne wordt vaak genomen aan het eind van een avond uit, om te kunnen blijven doordrinken of om met een ‘fris’ gevoel achter het stuur te stappen. Als je veel alcohol hebt gedronken, dan voel je je minder dronken na een snuif cocaïne. Maar dit is echt gevaarlijk, want je loopt door deze combinatie de grootste kans op een ernstig verkeersongeval. Geschat wordt dat dit risico 20 tot 200 keer hoger is dan in nuchtere toestand.

Rijden onder invloed van GHB

GHB heeft een verdovend effect. Bestuurders maken eerder fouten bij complexe verkeerssituaties en kunnen verkeerssignalen ook gemakkelijker over het hoofd zien. GHB is bovendien moeilijk te doseren waardoor je gemakkelijk out kan gaan. Je raakt dan bewusteloos: dit is extreem gevaarlijk in het verkeer. Uit onderzoek onder ernstig gewonde automobilisten blijkt dat GHB-gebruik voorkomt bij verkeersongevallen.

Rijden onder invloed van XTC

Onder invloed van XTC kun je informatie vanuit de omgeving minder goed opnemen. Je ruimtelijke oriëntatie wordt minder, het wordt moeilijker om je aandacht te verdelen en je kunt bewegingen minder goed zien. Je kunt risico’s minder goed inschatten en je overschat jezelf gemakkelijker.

Rijden met lachgas op

De effecten van lachgas duren een paar minuten. Maar ook daarna kan je reactievermogen of je coördinatie nog verminderd zijn. Hoe lang dat precies verschilt per persoon en hoeveel je hebt gebruikt. Het is aan te raden om minimaal een uur te wachten na je laatste dosis lachgas, voordat je weer in staat bent om te rijden. Bij hevig gebruik is deelname aan het verkeer helemaal af te raden.

Wettelijke limieten voor drugsgebruik in verkeer

 • Per 1 juli 2017 zijn er wettelijke limieten voor drugsgebruik in het verkeer. Er zijn limieten vastgesteld voor amfetamines (speed), cocaïne, THC (hasj en wiet) en GHB. Men gaat ervan uit dat bij deze limieten de rijvaardigheid net zoveel wordt beïnvloedt als na het drinken van ongeveer 2 glazen alcohol in 1 uur. Heb je meer drugs gebruikt dan de limiet toestaat? Dan mag je niet meer rijden.
 • Voor combinatiegebruik van deze drugs (zowel voor onderlinge combinaties, als voor combinaties met alcohol) gelden lagere limieten. Je loopt dus sneller kans op hogere straffen.
 • Er geldt (vooralsnog) geen uitzondering voor bestuurders die medicijnen gebruiken die ook als drugs aangemerkt kunnen worden (bijvoorbeeld medicinale cannabis, ADHD-medicatie en opioïde pijnstillers). Ook niet als zij bij een aanhouding aan de politie een medische verklaring kunnen overleggen. Op www.rijveiligmetmedicijnen.nl vind je info over rijgevaarlijke medicijnen; rijden onder invloed hiervan is dus strafbaar.
 • Om met ADHD-medicatie te mogen autorijden, moet je een keuring ondergaan. Meer info hierover staat op de website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Speekseltesten

 • Met een speekseltest kan snel en eenvoudig aangetoond worden of je drugs hebt gebruikt. Speekseltesten worden gebruikt als ‘voorselectiemiddel’. Je bent verplicht hieraan mee te werken.
 • De test kan samen gedaan worden met een psychomotorische test. Hierbij kijken ze naar je gedrag en bepaalde uiterlijke kenmerken.
 • Test je positief dan zal je mee genomen worden naar het politiebureau voor bloedafname. De analyse van het bloed wordt gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Ligt de uitslag boven de wettelijke limieten dan kan het Openbaar Ministerie je een boete/gevangenisstraf geven.

Aantoonbaarheid van drugs in speeksel, bloed of urine

Duidelijk is: rijden met drugs op is hartstikke verboden en gevaarlijk. Maar hoe weet je hoeveel drugs er nog in je bloed zitten na een festival, en of je dus wel of niet in de auto mag stappen?

Houd er rekening mee dat het goed mogelijk is dat je ook de dag NA gebruik gepakt kan worden met drugs in je speeksel. Je kan dus bij XTC en speed een nacht geslapen hebben en nog positief testen op de speekseltest. Hou je dus in ieder geval aan het volgende lijstje:

 • Hasj/wiet: na 6 tot 8 uur is THC niet meer aan te tonen in speeksel. Een enkele uitzondering (als iemand dagelijks veel blowt en een zeer slecht gebit heeft) daargelaten.
 • XTC: bij eenmalig slikken: 16-40 uur, bij 2x doseren: 19-58 uur.
 • Speed: bij eenmalige rook/snuif/spuit: 10-20 uur, bij slikken: 15-25 uur en bij bijnemen: 16-40 uur.
 • Cocaïne: eenmalige dosis: 3-4 uur en bij bijnemen: enkele uren meer.
 • GHB: bij recreatief gebruik: gemiddeld zo’n 4 tot 8 uur en bij dagelijks gebruik: altijd positief.
 • Opiaten: eenmalige dosis: 5 uur en dagelijks gebruik: 12 tot 15 uur.

Wat het lastig maakt is dat het per persoon verschilt. Het is daarom onmogelijk om heel specifiek aan te geven wanneer je weer kan en mag rijden. Daar moet eerst meer onderzoek gedaan naar worden.

Wat zijn de straffen voor het rijden onder invloed?

 • De straffen voor rijden onder invloed variëren van een geldboete tot gevangenisstraf. De maximumstraf voor rijden onder invloed van drugs of medicijnen is drie maanden gevangenisstraf of een geldboete van € 8.200,-.
 • Je kunt een rijverbod krijgen. De rechter kan je rijbewijs innemen. Dit kan voor maximaal 5 jaar of zelfs 10 jaar bij herhaling.
 • Ook kan de politie verdachten bij het CBR melden. Er kan dan een onderzoek worden gedaan naar je verslaving aan drugs. Zolang dat onderzoek loopt ben je je rijbewijs kwijt. Als uit het onderzoek blijkt dat je rijgeschikt bent krijg je je rijbewijs terug. Bij rij-ongeschikt bent wordt je rijbewijs ongeldig verklaard.
 • Het rijbewijs wordt sowieso ongeldig verklaard, als bestuurders 2 keer veroordeeld worden binnen 5 jaar voor rijden onder invloed van 1 of meer drugs, of een combinatie van 1 of meer drugs met alcohol. Zij moeten dan opnieuw rijexamen doen.

Wist je dat?

 • Uitgaanders relatief vaak onder invloed rijden? Dit blijkt ook uit een grote studie onder ruim 3.500 uitgaanders. Een kwart van deze groep heeft het afgelopen jaar na een uitgaansavond wel eens onder invloed van alcohol en/of drugs autogereden.
 • Van deze jongeren was bijna 30% onder invloed van alcohol en 70% onder invloed van drugs, al dan niet in combinatie met alcohol.
 • Wist je dat het strafbaar is om met drugs op achter het stuur te kruipen? Ruim een kwart van de jongeren is zich hiervan niet bewust, dit blijkt uit onderzoek van TeamAlert, een jongerenorganisatie die zich oa bezig houdt met verkeersveiligheid.
 • Jongeren vinden festivals het moeilijkst om geen drugs te gebruiken in het verkeer (44% van de jongeren die drugs gebruikt heeft hier moeite mee). 77% van de jongeren die willen stoppen met drugsgebruik in het verkeer willen dit voornamelijk vanwege de gevaren.
 • Wist je dat er jaarlijks 75 tot 140 verkeersdoden door alcohol vallen? Voor drugs is dit onbekend.

Kom veilig thuis

 • Of je nu naar een afterparty gaat of lekker je bedje in kruipt, zorg dat je veilig aankomt op de plaats van je bestemming. Bedenk van tevoren hoe je thuis komt. Pak dus het openbaar vervoer, de taxi of spreek van tevoren af wie de Bob is. De Bob is helemaal nuchter en gebruikt dus geen alcohol of drugs.
 • Tegen vermoeidheid na het uitgaan helpt maar één ding: slapen. Energiedrankjes helpen je niet om fit te worden. Rijd dan dus liever niet, of probeer op tijd naar huis te gaan.
 • Stap niet in de auto bij iemand die onder invloed is.
Scroll naar boven