Home Nieuws Europees Drugsrapport 2016 verschenen
“Tegengif” kan verslaving aan benzo's doorbreken

Europees Drugsrapport 2016 verschenen

In het vandaag verschenen Europees Drugsrapport 2016 waarschuwt het EMCDDA voor nieuwe gezondheidsrisico’s door veranderingen in drugsaanbod en gebruikspatronen. Problemen met stimulerende middelen worden steeds zichtbaarder en het internet zorgt voor grote verandering in de wijze waarop drugs worden verhandeld.

Opvallende punten: 

  • XTC in opmars

XTC-gebruik blijft toenemen in Europa. In Bulgarije, Frankrijk, Finland en het Verenigd Koninkrijk wordt meer gebruikt dan in voorgaande jaren, maar Nederland blijft koploper in de EU. Het percentage recente XTC-gebruikers van 15-34 jaar in ons land is 5,5% versus 1,7% voor het Europees gemiddelde. 

  • NPS

In 2015 registreerde het EMCDDA 98 nieuwe psychoactieve stoffen, vergelijkbaar met het jaar ervoor. De meeste middelen trekken slechts een beperkt gebruikerspubliek en verdwijnen na verloop van tijd weer. Dat geldt niet voor 4-FA. Met een toename in gebruik neemt ook het aantal incidenten toe. 

  • Internet & handel in drugs en NPS

In Nederland wordt naar schatting circa 5% van de drugs of NPS door consumenten op internet gekocht. Dat is meer dan een aantal jaren geleden. 

  • Toename opiaatoverdosering en (meth)amfetamineproblematiek

De door het EMCDDA gesignaleerde toename in sterfte door een drugsoverdosis, met name door heroïne en andere opiaten, wordt niet gezien in Nederland. Het amfetaminegebruik is in Nederland met een jaarprevalentie van 2,9 procent onder 15-34 jarigen het hoogst van de EU (gemiddeld 1 procent). Maar het leidt in Nederland niet tot veel hulpvragen. 

  • Drugsproductie in Europa

Wereldwijd is Europa een belangrijke drugsmarkt. Er worden drugs en precursoren aangevoerd uit Zuid-Amerika, West-Azië en Noord-Afrika, terwijl China en India belangrijke herkomstlanden zijn voor nieuwe psychoactieve middelen. Europa is zelf een producerende regio voor cannabis en synthetische drugs. Opvallend is dat de beschikbaarheid van heroïne sinds 2014 weer lijkt toe te nemen. De heroïne komt vooral uit de opiumproductie in Afghanistan. Nederland komt in het Europese rapport naar voren als invoerland voor cocaïne (via de haven van Rotterdam) en als productieland van synthetische drugs. De productie van XTC is volgens het EMCDDA nog steeds geconcentreerd in Nederland.

Lees verder op trimbos.nl

Scroll naar boven