Home Nieuws Gebruikers geven drugsalarm-app Red Alert 4 sterren
Red Alert app

Gebruikers geven drugsalarm-app Red Alert 4 sterren

De Red Alert app waarmee het Trimbos-instituut gebruikers waarschuwt voor gevaarlijke of vervuilde drugs, is verder verbeterd. De app, die in drie jaar tijd 67.000 keer werd gedownload, werd tot nu toe beoordeeld met gemiddeld 4 sterren.

In de Red Alert app kunnen gebruikers van uitgaansdrugs zien welke ecstasypillen (en andere drugs) er bij het Trimbos-instituut bekend zijn die een extra groot risico voor de gezondheid met zich meebrengen.

Gebruikersonderzoek
De belangrijkste reden voor appgebruikers om de app te downloaden is dat de app een lijst met betrouwbare, actuele en relevante informatie en foto’s van extra gevaarlijke pillen biedt. Dit blijkt uit een online evaluatie onder 352 appgebruikers en tien interviews. Het gebruik van alle drugs brengt altijd risico’s met zich mee, maar bij sommige pillen, poeders en vloeistoffen zijn die risico’s extra groot. Bijvoorbeeld in het geval van zeer hoog gedoseerde ecstasypillen of bij pillen die vervuild zijn. Door de drugssamples die gebruikers inleveren bij één van de drugstestlocaties is het Trimbos-instituut in staat om via de Red Alert app een actuele en betrouwbare lijst te geven van extra riskante drugs die in omloop zijn.

App doet wat je er van verwacht
Begin dit jaar is, in de vorm van een online vragenlijst en afname van interviews, onderzoek gedaan naar de ervaringen met de Red Alert app onder appgebruikers. Hoofdvragen van het onderzoek waren: Wat zijn redenen om de app te downloaden? In hoeverre zijn gebruikers van de app tevreden over de app? Welke verbeterpunten zien zij?

De app voldoet volgens respondenten grotendeels aan hun verwachtingen, zo blijkt uit het online onderzoek: ze geven een gemiddelde score van 3,97 op een schaal van 1 tot 5, waarbij 5 betekent dat de app helemaal aan de verwachtingen voldoet. Uit de interviews blijkt dat een aantal deelnemers waardeert dat de app simpel is en vooral dat doet waarvoor het volgens hen bedoeld is; waarschuwingen afgeven voor extra riskante drugs.

Wat kan beter?
Een groot deel van de deelnemers lijkt meer activiteit te willen zien in de app; met name in de vorm van informatie over andere soorten drugs, over risico’s en effecten en over de werking van (gevaarlijke) stoffen. Tevens geven sommigen aan behoefte te hebben aan meer nieuws en pushberichten. Uit de resultaten van zowel de online survey als de interviews valt op te maken dat de meeste deelnemers de pushberichten bij een Red Alert, de waarschuwingen voor extra riskante drugs en het onderdeel ‘Eerste Hulp’ nuttig vinden. 

Heeft zwarte lijst ook tegengestelde effecten?
Uit het onderzoek blijkt dat de risicoinschatting van een pil significant lager ligt wanneer de pil niet op de zwarte lijst staat, dan wanneer de pil er wél op staat. Omdat een referentie ontbreekt over hoe risicovol gebruikers ecstasy normaal inschatten, is het lastig om dit resultaat exact te duiden. Net zo goed kan immers gesteld worden dat de app er in slaagt om de risicoinschatting van bepaalde pillen (terecht) te verhogen, waarna vaker wordt besloten om de pil niet in te nemen. Nader onderzoek zal hier meer uitsluitsel over geven.

Wel blijkt uit de interviews dat de zwarte lijst door alle ondervraagde appgebruikers wordt geïnterpreteerd zoals die bedoeld is en ook heel serieus genomen wordt.

Sommige appgebruikers waarschuwden de onderzoekers voor de mogelijke schijnveiligheid: als een pil er niet op staat, wordt de pil mogelijk ten onrechte als veilig beschouwd.

Verbeteringen in de app
Naar aanleiding van de resultaten is de app verbeterd en zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd, onder andere door toevoeging van het onderdeel “Tips om de risico’s van gebruik te verminderen”.

De informatie in de app is gebaseerd op de database van het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) van het Trimbos-instituut en gefinancierd door het Ministerie van VWS. Download de geüpdate Red Alert app via de App Store of Google Play of via de website drugsredalert.nl.

Trimbos-instituut, 2019

Scroll naar boven