Home Nieuws Meer vergiftigingen met lachgas en 3-MMC in 2020

Meer vergiftigingen met lachgas en 3-MMC in 2020

Sinds 2015 neemt jaarlijks het aantal meldingen van gezondheidsklachten door recreatief lachgasgebruik bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) toe. Ook het recreatief gebruik van de nieuwe psychoactieve stof 3-methylmethcathinon (3-MMC) en van ketamine namen toe ten opzichte van voorgaande jaren. 

Meer vergiftigingen met lachgas en 3-MMC

3-MMC viel in 2020 op door wederom een ruime verdubbeling van het aantal gevallen ten opzichte van het vorige jaar (van 25 in 2019 naar 64 gevallen in 2020.

In 2020 zag het NVIC opnieuw een fors aantal vragen over gezondheidsklachten na recreatief gebruik van lachgas. In 2020 werden in totaal 144 blootstellingen gerapporteerd (128 in 2019). Het betrof veelal jongvolwassenen tot 30 jaar. Opvallend is de toename van het aantal meldingen over regelmatig gebruik van lachgas en/of het gebruik van grote hoeveelheden (50 ballonnen of meer tijdens één sessie). In 2020 werden 118 patiënten gemeld met zwaar of frequent gebruik (82% van het totaal aantal meldingen). Daarnaast was in meer dan de helft van de meldingen in 2020 sprake van gebruik van lachgas uit cilinders met een inhoud van enkele liters (51%).

Lees het hele bericht op UMCUtrecht.nl.

Scroll naar boven