Home Nieuws Nemen partydrugsgebruikers afvaldumpingen op de koop toe?
Nemen partydrugsgebruikers afvaldumpingen op de koop toe?

Nemen partydrugsgebruikers afvaldumpingen op de koop toe?

‘Gebruikers van partydrugs vinden de met drugsproductie en -handel gepaard gaande milieuschade en criminaliteit wel erg, maar vinden niet dat gebruikers daar medeverantwoordelijk voor zijn.’ Dit blijkt uit een onderzoek naar het verantwoordelijkheidsgevoel van gebruikers van partydrugs ten aanzien van druggerelateerde milieuschade en criminaliteit.

In de zomer van 2018 werden 734 uitgaanders tussen de 15 en 35 jaar gevraagd in hoeverre ze bekend zijn met problemen die te maken hebben met de drugsproductie en -handel gepaard gaande milieuschade en criminaliteit. De respondenten kregen tien situaties te lezen die te maken hadden met binnen- en buitenlandse vormen van deze problematieken. Verder werd ze gevraagd of ze deze problemen ernstig vonden; of ze drugsgebruikers hiervoor medeverantwoordelijk vonden; en of ze denken dat een campagne over deze onderwerpen invloed zou hebben op hun drugsgebruik.

Twee van de tien situatiebeschrijving uit het onderzoek:

“In Brabant zijn vaten met ecstasy en speedafval gedumpt in de natuur. Hierdoor zijn planten en dieren vergiftigd. Recent zijn er xtc-resten teruggevonden in maisplanten bestemd voor menselijke consumptie op het Brabantse platteland.”

“Er wordt geschat dat het geweld rondom de Mexicaanse drughandel 100.000 levens heeft gekost sinds 2006. Ook in andere Zuid-Amerikaanse landen zijn veel (onschuldige) doden gevallen als gevolg van geweld rondom drughandel.”

Sommige problemen zijn bekend, maar niet alle
Van een aantal problemen waren de respondenten op de hoogte, andere problemen waren relatief onbekend. Het meest bekend (93% van de respondenten) was men met het gegeven dat er in Nederland veel drugs geproduceerd worden door criminelen en Nederland één van de grootste producenten van xtc en cannabis is in Europa. Een groot deel (83%) wist ook dat drugshandel onlosmakelijk verbonden is met corruptie.

Het minst bekend (27%) was dat oerwouden en dieren worden vergiftigd door het gebruik van kunstmest, pesticiden en herbiciden die nodig zijn voor de verbouwing van planten die als grondstof voor drugs dienen.

Lees verder op trimbos.nl

Scroll naar boven