Home Nieuws Rioolwateranalyses drugs in 56 Europese steden: wat zeggen de cijfers?

Rioolwateranalyses drugs in 56 Europese steden: wat zeggen de cijfers?

Het European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA) presenteerde gisteren de resultaten van zogenoemde rioolwateranalyses naar drugs in 2017. Voor Nederland zijn (trend) gegevens gepresenteerd voor Amsterdam, Eindhoven en Utrecht. Opvallend: de hoogste ‘loads’ (gemeten in mg per 1000 mensen per dag) voor MDMA in Amsterdam, maar ook in Eindhoven. En voor speed in Eindhoven. Voor cocaïne zijn de loads in Amsterdam ook relatief hoog in Europa, maar zijn er meer ‘toppers’, zoals Barcelona, Antwerpen en Bristol. Maar: wat zeggen deze cijfers eigenlijk?

De interpretatie van de gegevens is lastig om meerdere redenen:

  • Zo maakt de gebruikte analyse (doorgaans) geen onderscheid tussen lozingen en menselijke consumptie. Mogelijk duidt de hoge score in Amsterdam op een piek in gebruik, al waren er geen grote feesten in de meetperiode. Wel kent Amsterdam een aanhoudende stroom toeristen en heeft de stad een aanzuigende werking op het uitgaanspubliek. Anders gezegd, mensen bezoeken de stad (onder meer) om er drugs te gebruiken.
  • Rioolwateranalyses geven geen informatie over gebruikersgroepen of -patronen.
  • Eindhoven ligt in een gebied waar veel XTC en speed geproduceerd wordt. Hier kunnen de uitkomsten mogelijk verklaard worden door dumpingen. Voor Amsterdam kan ook niet uitgesloten worden dat de hoge waarde in 2017 met een dumping te maken heeft.

Lees verder op trimbos.nl

Scroll naar boven