Home Vraag Alcohol en ketamine... hoe gevaarlijk is deze combinatie ?

Alcohol en ketamine… hoe gevaarlijk is deze combinatie ?

Als ketamine gecombineerd wordt met alcohol, kan dit je ademhaling onderdrukken. Je kunt zo bewusteloos raken.

Ketamine en alcohol combineren

Er is helaas weinig bekend over deze combinatie uit de wetenschap. Mensen vermelden wel vaak zeer nare ervaringen zoals out gaan, bewusteloos raken, misselijkheid, overgeven, en desoriëntatie. Dit komt vooral bij hoge doseringen en veel drinken.  Dus hoe meer je hebt gedronken en hoe meer ketamine je snuift, hoe groter de kans op vervelende klachten. Ook kan het gebeuren dat je je niet meer kunt bewegen. Als je dan op je rug ligt en je moet overgeven, dan is er een kans dat je kunt stikken in je eigen braaksel.

Verdovende effecten

Ketamine en alcohol lijken elkaars verdovende werking te versterken. Bij lage doseringen zal het nog wel meevallen. Maar bij hogere doseringen kun je bewusteloos raken en je ademhaling kan stoppen. Dit kan zeer gevaarlijk zijn. De combinatie is in ieder geval af te raden. Mocht je het perse willen proberen, doe het dan heel voorzichtig en doseer laag. Er zijn ook positieve ervaringen gemeld (aangenaam roesachtig effect), maar mensen rapporteren vaak de vooral negatieve ervaringen.


Scroll naar boven