Home Vraag Wat gebeurt er als je alcohol en cocaïne combineert?

Wat gebeurt er als je alcohol en cocaïne combineert?

De combinatie alcohol en cocaïne is een aanslag op je lichaam en vooral op je hart. Het kan agressief en overmoedig maken, waardoor je meer gaat drinken dan je van plan was.

Meer details

Gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne is met name slecht voor je hart. Zowel cocaïne als alcohol veroorzaakt een toename van de hartslag. Je hart krijgt daardoor een grotere behoefte aan zuurstof. Cocaïne werkt echter vaatvernauwend, waardoor het hart minder zuurstof krijgt en de risico’s voor een hartinfarct groter worden.

Bovendien leidt gecombineerd gebruik van cocaïne en alcohol tot de vorming van een nieuwe stof in het lichaam; coca-ethyleen. De werking van coca-ethyleen is vergelijkbaar met die van cocaïne. Cocaïne en coca-ethyleen jagen je hart verder op. De zuurstofbehoefte neemt toe, terwijl beide stoffen tegelijk zorgen voor een beperking van de zuurstoftoevoer. Dit alles kan leiden tot een acuut zuurstoftekort in de hartspier en tot hartritmestoornissen. Coca-ethyleen is ook giftig voor de lever, zelfs giftiger dan cocaïne en alcohol apart.

Gecombineerd gebruik van alcohol en cocaïne leidt er ook toe dat je meer gaat drinken. Je voelt de alcohol minder, waardoor je blijft drinken. Van de andere kant kan de alcohol helpen om het effect van de cocaïne wat af te zwakken. Je bent meer relaxed en wat minder gespannen. Doordat je de alcohol minder voelt, denk je soms dat je nog kunt rijden. De combinatie maakt je echter ook overmoedig, waardoor rijden absoluut niet gaat.

Deze combinatie maakt soms agressief. Je kunt vooral agressieve gedachten krijgen. Gecombineerd gebruik kan tot slot tot een flinke kater leiden. Gebruikers voelen zich de volgende dag gesloopt, uit hun humeur, geprikkeld en licht depressief.


Scroll naar boven