Home Vraag Wat is mCPP?

Wat is mCPP?

mCPP staat voor meta-chloor-phenyl-piperazine. Soms zit er mCPP in pillen die als XTC verkocht worden.

Meer details

Het middel mCPP valt onder de Warenwet. De effecten van mCPP wisselen sterk. Sommige mensen vinden de effecten te vergelijken met die van XTC. Het middel heeft echter geen stimulerende werking. De meeste gebruikers ondervinden negatieve effecten zoals misselijkheid, duizeligheid, angsten, hallucinaties, onrust, rillingen en hoofdpijn. Deze treden vooral op wanneer de pil (bijna) is uitgewerkt. Een ander risico van mCPP is serotoninevergiftiging (alhoewel dit zelden voorkomt). Hierbij is er teveel serotonine in de hersenen actief. De kans hierop neemt toe wanneer mCPP wordt gecombineerd met middelen die ook serotonine vrijmaken, bijvoorbeeld XTC en antidepressiva.

In 2008 raakte de XTC-markt verstoord en werd er steeds vaker mCPP in XTC-pillen gestopt. Er werd door de testservices in Nederland steeds meer mCPP gevonden. In 2006 zat in 9% van de pillen mCPP, in 2007 in 10%, in 2008 14% en in de eerste helft van 2009 zat in 22% van de XTC-pillen mCPP. Vanaf 2010 is het aandeel mCPP in XTC-pillen weer gedaald en daarna is het bijna niet meer aangetroffen.


Scroll naar boven