Bericht

 

Criminaliseren is net zo naïef als legaliseren

  14 feb 2020     drugsbeleid gebruik gedogen

Het is te simpel gedacht dat criminaliteit automatisch verdwijnt of afneemt zodra illegale verdovende middelen gelegaliseerd worden. De werkelijkheid is complex en weerbarstig, dat schrijven Harmen Beurmanjer en Alex van Dongen van verslavingsinstelling Novadic-Kentron in het Brabants Dagblad.

Novadic-Kentron heeft het manifest van D66 ondertekend voor een realistisch drugsbeleid. Wij zijn voor een aanpak gericht op het beperken van de schadelijke effecten van drugs. Ook is het altijd verstandig om het huidige beleid regelmatig tegen het licht te houden. Ze pleiten (zoals ook in het drugsmanifest staat) voor het verder verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van voorlichting en hulpverlening, met extra aandacht voor kwetsbare groepen. 

Lees het hele opiniestuk op BD.nl


Meer nieuwsberichten

Copyright © 2021 Trimbos-Instituut