Home Nieuws Aandacht voor studentenwelzijn onverminderd van belang ondanks lichte verbetering

Aandacht voor studentenwelzijn onverminderd van belang ondanks lichte verbetering

Met een deel van de hbo- en wo-studenten lijkt het in mentaal opzicht iets beter te gaan, maar veel studenten ervaren nog steeds psychische klachten. Hun gebruik van tabak, alcohol en drugs is sinds 2021 grotendeels op hetzelfde niveau gebleven. Vooral de sociaal-maatschappelijke omgeving van de student speelt een rol bij mentale gezondheid en middelengebruik. Denk aan woonsituatie, sociale media, en de impact van maatschappelijke problemen. Dat blijkt uit het tweede landelijke onderzoek naar de mentale gezondheid en het middelengebruik van studenten in het hbo en wo. De cijfers laten zien dat het onverminderd belangrijk is om samen te werken aan een beter studentenwelzijn.

Ruim 32.000 studenten van 24 Nederlandse hogescholen en universiteiten namen deel aan de tweede meting van de Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs (MMMS). Dat onderzoek wordt uitgevoerd door het Trimbos-Instituut, RIVM en GGD GHOR Nederland in opdracht van de ministeries van OCW en VWS. De meting vond plaats in de periode april-mei 2023.

Alcohol- en drugsgebruik blijft op eenzelfde niveau

Het alcoholgebruik lijkt in 2023 niet te zijn afgenomen ten opzichte van 2021 en blijft bij relatief veel studenten overmatig, zwaar of riskant. Zo is 16% van de studenten die aan dit onderzoek hebben meegedaan een zware drinker. En drinkt dus minstens een keer per week minimaal 4 (v) of 6 (m) glazen alcohol op één dag. Hiermee blijven er zorgen bestaan over de risico’s die de hoge mate van alcoholgebruik met zich meebrengen.

Verder wint dagelijks of regelmatig vapen (4%) aan populariteit. Frequent cannabisgebruik, recent psychedelicagebruik en het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen zonder doktersvoorschrift komen minder vaak voor in 2023 dan in 2021. Onder meer studenten die in studentenhuisvesting wonen of een hoge studieschuld hebben, gebruiken vaker middelen.

> Download het rapport: Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs 2023

Stijn, programma studentenwelzijn

Vandaag start ook Stijn, het nieuwe programma studentenwelzijn van het Trimbos-instituut en het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO), naar aanleiding van de eerste meting van de MMMS. Stijn helpt onderwijsinstellingen, gemeenten en preventie- en zorgprofessionals om samen stappen te zetten naar een beter studentenwelzijn. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en ook het ministerie van VWS is betrokken bij de ontwikkeling van Stijn. Stijn trapt vandaag af met een werkconferentie gericht op mentale gezondheid en middelengebruik.

Lees het hele artikel op Trimbos.nl.

Scroll naar boven