Home Nieuws De Nationale Drug Monitor 2019 is uit!
De Nationale Drug Monitor 2019 is uit!

De Nationale Drug Monitor 2019 is uit!

Het Jaarbericht 2019 van de Nationale Drug Monitor (NDM) is verschenen. Dit rapport is opgesteld door het Trimbos-instituut in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC). 

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid zijn:

  • In 2018 had 7,5% van de volwassenen in het afgelopen jaar cannabis gebruikt en 4,6% in de laatste maand, van wie een derde (1,6%) (bijna) dagelijks.
  • Daarmee waren er in 2018 220 duizend mensen die (bijna) dagelijks cannabis gebruikten, een stijging ten opzichte van 2017. In dat jaar ging het om 1% van de volwassenen, omgerekend 140 duizend mensen.
  • Het gebruik van cocaïne, ecstasy en amfetamine is aanzienlijk lager dan het gebruik van cannabis, maar ligt in ons land ruim boven het Europees gemiddelde.
  • Cocaïnegebruik is het hoogst onder 25-29-jarigen, hoogopgeleiden en inwoners van (zeer) stedelijke gebieden.
  • Het aantal personen dat in 2018 overleed aan de (directe) gevolgen van drugs bedroeg 224 en was daarmee lager dan het voorgaande jaar (262).
  • Wel nam de bijdrage van opiaatgebruik aan de sterfte toe, van 30% in 2017 naar 50% in 2018.
  • Het percentage overmatige drinkers (>21 glazen per week voor mannen, >14 glazen voor vrouwen) in 2018 bedroeg 8,2 en ligt daarmee iets lager dan in voorgaande jaren (9,9 in 2014).
  • Eén op de tien volwassenen gebruikte het afgelopen jaar slaap- of kalmeringsmiddelen, van wie 3% (400 duizend personen) deze middelen (ook) zonder doktersrecept slikte. Ook in het uitgaansleven worden deze middelen gebruikt, vooral om na-effecten van stimulerende middelen tegen te gaan.
  • Het percentage rokers onder de volwassen bevolking bedroeg in 201822,4%, en was daarmee lager dan enkele jaren eerder (25,7% in 2014).

Lees alle highlights op trimbos.nl

Scroll naar boven