Home Nieuws Gemiddelde THC-gehaltes hasj en wiet stabiel, maar spreiding is groot

Gemiddelde THC-gehaltes hasj en wiet stabiel, maar spreiding is groot

Hasj en wiet werden de afgelopen jaren steeds sterker, maar dat lijkt nu te stabiliseren. Wel is er veel verschil tussen de THC- en CBD-gehaltes in verschillende soorten wiet en hasj. Dat blijkt uit de nieuwe THC-monitor van het Trimbos-instituut.

Het afgelopen jaar was het gemiddelde THC-gehalte in de populairste (=meest verkochte) nederwiet 14,6%, hetgeen precies gelijk is aan de waarde uit 2020. Nederwiet is wiet die verondersteld wordt in Nederland te zijn geproduceerd. Naast de populairste nederwiet werd ook de (verondersteld) sterkste variant per coffeeshop onderzocht. Deze bevatte het afgelopen jaar gemiddeld 17,0% THC. Buitenlandse hasjiesj bevatte gemiddeld 24,3% THC, hasjiesj gemaakt van nederwiet 21,0% en wiet uit het buitenland 4,0%.

Stabilisatie THC-gehaltes

Tot in 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet naar meer dan 20%. In de daaropvolgende jaren was sprake van een geleidelijke daling. Vanaf 2013 was er wederom sprake van een lichte stijging, maar al snel werd de dalende trend weer opgepakt. Er lijkt de laatste 2-3 jaar sprake van een stabilisatie van de THC-gehaltes in nederwiet. Hetzelfde beeld is te zien voor de voor de geïmporteerde hasj, die de laatste jaren steeds sterker werd maar de laatste 2-3 jaar ook stabiliseert.

CBD-gehaltes nederwiet blijven laag, maar spreiding is groot

Uit onderzoek blijkt dat cannabidiol (CBD) mogelijk sommige negatieve effecten van THC tegengaat. Nederwiet bevat zeer lage hoeveelheden CBD (de meeste monsters bevatten slechts 0,1%). Dit jaar was de spreiding van de gehaltes CBD (en THC) erg groot: er werden verscheidene monsters gevonden met zeer weinig THC maar normale tot hoge concentraties CBD. Geïmporteerde hasj bevat aanmerkelijk meer CBD dan nederwiet (mediaan 2,2%). Het CBD-gehalte van geïmporteerde hasj is wel flink lager dan vorig jaar (6,7%). Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door een verdere overstap van traditionele methodes voor het maken hasj, naar methodes waarbij gebruik wordt gemaakt van nederwietachtige planten met weinig CBD.

Prijzen ook stabiel

Voor een gram van de populairste nederwiet moest €11,70 worden betaald, een gram buitenlandse hasj kost gemiddeld €11,74 en voor een gram van de sterkste nederwiet moest gemiddeld €14,21 worden betaald.

Lees het hele artikel op Trimbos.nl.

Meer informatie over hasj en wiet
Meer informatie over CBD

Scroll naar boven