Home Nieuws Groepsvorming van invloed op alcohol-, drugs- en tabaksgebruik studentenverenigingen

Groepsvorming van invloed op alcohol-, drugs- en tabaksgebruik studentenverenigingen

Het drinken van alcohol, gebruik van drugs en tabak onder studenten wordt vooral beïnvloed door de groepen waar ze bij horen tijdens hun studententijd. Studenten die bij een vereniging zitten, lijken meer alcohol te drinken dan studenten die dat niet doen. Maar die hechte band in verenigingen biedt ook kansen om problematisch gebruik van middelen te voorkomen.

Uit recent onderzoek blijkt dat studenten in verenigingen inderdaad meer drinken en afhankelijker zijn van alcohol dan niet-verenigingsstudenten. Het verschil in roken en drugsgebruik tussen beide groepen is echter minder duidelijk. Maar over het algemeen heeft de groep waartoe een student behoort veel invloed op zijn of haar eigen gebruik van middelen. Ook blijkt dat studenten die niet thuis wonen, meer middelen gebruiken dan studenten die nog wel thuis wonen.

De groepsvorming tijdens de studententijd speelt een grote rol in dit alles. Het is niet zozeer de vereniging zelf, maar vooral de groepsdynamiek die het middelengebruik beïnvloedt. Verenigingen kunnen echter een rol spelen in het voorkomen van problematisch gebruik door open te staan voor gesprekken over dit onderwerp en samen te werken met instanties voor verslavingszorg.

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten om problematisch gebruik van alcohol en drugs onder studenten te verminderen. Het benadrukt het belang van integrale samenwerking tussen verschillende partijen, zoals preventiewerkers, verenigingen, onderwijsinstellingen en gemeenten, om effectief te werken aan preventie. En het is belangrijk om studenten zelf actief te betrekken bij deze initiatieven.

Je kunt het hele artikel vinden op Trimbos.nl.

Meer info:

Scroll naar boven