Home Nieuws Havo- en vwo-leerlingen onderschatten schade drank en drugs'

Havo- en vwo-leerlingen onderschatten schade drank en drugs’

De GGD deed samen met Jellinek Preventie onderzoek onder 1076 leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van Amsterdamse havo- en vwo-scholen. Daaruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de Amsterdamse leerlingen van 16 t/m 18 jaar ervaring heeft met het gebruik van alcohol, cannabis en soms andere genotmiddelen. Hier wat resultaten:

Drank en drugs
60% van de ondervraagde leerlingen dronk in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol. Vaak ging het om aanzienlijke hoeveelheden. Maar liefst 45% van de leerlingen deed in die maand aan binge drinken (5 glazen of meer per gelegenheid). Een kwart van de leerlingen gebruikten in de maand voorafgaand aan het onderzoek cannabis, 51% gebruikte dit middel ooit. Ook het XTC gebruik is onderzocht. 4% van de leerlingen gebruikte in de maand voor het onderzoek XTC, 15% gebruikte dit middel ooit. Leerlingen die ooit XTC gebruikt hebben, hebben vrijwel allemaal ervaring met het gebruik van alcohol en cannabis. 

Schadelijkheid
Eén op de vijf leerlingen gaf aan het ‘een beetje schadelijk’ te vinden om ieder weekend vijf of meer drankjes te drinken. Het alcoholgebruik onder de leerlingen in Amsterdam verschilt niet van het landelijke cijfer. Eén op de tien leerlingen vindt het slechts ‘een beetje schadelijk’ om iedere dag hasj of wiet te roken. De leerlingen schatten de risico’s van het gebruik van XTC hoger in. Echter: meer dan 50% van de leerlingen die ooit XTC gebruikte, heeft nooit pillen laten testen. Het gebruik van cannabis en XTC is onder 16 tot en met 18-jarige Amsterdammers hoger dan het landelijke niveau.

De GGD Amsterdam en Jellinek pleiten ervoor dat scholen en sportclubs duidelijk moeten zijn in wat wel en niet kan en de regels moeten handhaven. Een strenge handhaving van de leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol en cannabis is minstens zo belangrijk. Ook de rol van de ouders is heel belangrijk, die hebben meer invloed op hun puber dan ze denken.

Lees het persbericht.

 

Scroll naar boven