Home Nieuws Positieve ervaringen online drugsmonitoring’

Positieve ervaringen online drugsmonitoring’

Online monitoring lijkt een zinvolle methode als aanvulling op bestaande monitors om een gedetailleerder beeld te krijgen van (trends in) populariteit van middelen. Dat stelt het Trimbos-instituut op basis van het programma Drug Monitoring & Policy dat in 2013 in het leven werd geroepen. De organisatie publiceerde hierover een factsheet.

De factsheet beschrijft methodes om trends in gebruik van middelen te monitoren via het internet, en onze ervaringen daarmee. Het Trimbos-instituut heeft de afgelopen jaren gegevens verzameld over nieuwe psychoactieve stoffen (ook wel designer drugs of research chemicals genoemd), op internetfora waar over deze stoffen wordt gediscussieerd.

Lees het gehele artikel op ICTHealth.nl.

Scroll naar boven