Home Nieuws Verkenning 3-MMC in Nederland

Verkenning 3-MMC in Nederland

Stoppen met 3-MMC blijkt moeilijk en jongeren onderschatten de risico’s van de designerdrug. Gemeenten hebben op hun beurt moeite gebruikers in beeld te krijgen. Dat blijkt uit verkenningen onder jongeren die de drug regelmatig gebruiken en beleidsmedewerkers van gemeenten.

In februari en maart 2021 heeft het Trimbos-instituut een eerste verkenning uitgevoerd naar het gebruik van het middel 3-MMC onder jongeren en jongvolwassenen. Deze verkenning richtte zich op de ervaringen van frequente gebruikers en op de rol die gemeenten kunnen spelen in het ondervangen van en omgaan met lokale 3-MMC problematiek. De verkenning is opgedeeld in drie verschillende rapporten. Deze zijn meegenomen in het informatierapport dat ten grondslag ligt aan de risicobeoordeling 3-MMC, die het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) vandaag publiceert.

De verkenning bestaat uit de volgende drie delen:

Gebruik en gebruikers

Voor de eerste verkenning werd gesproken met 22 jongeren die frequent 3-MMC gebruiken. Zij werden geïnterviewd over motieven voor en ervaringen met gebruik van 3-MMC. De jongeren beschrijven het middel als laagdrempelig. Het is makkelijk (online) verkrijgbaar, legaal en goedkoop. De positieve effecten worden door hen beschreven als veelzijdig, met zowel stimulerende als sociaal-emotionele effecten.

De negatieve effecten (lichamelijke en psychische klachten), komen overeen met de risico’s die vermeld worden in het CAM-rapport. En deze risico’s zorgen steeds vaker voor gezondheidsincidenten waar medische zorg voor nodig is. Deze jongeren lijken zich veelal niet of onvoldoende bewust van de risico’s van 3-MMC gebruik. Ook vinden zij het soms moeilijk om te minderen of stoppen met gebruik. Vanwege de sociale effecten die ze ervaren, maar ook vanwege de potentieel verslavende werking van 3-MMC.

Deze verkenning is uitgevoerd onder 22 jongeren die geworven zijn via sociale media kanalen. Het betreft een kleine groep die niet representatief is voor alle jongeren in Nederland.

Lees verder op trimbos.nl

Zie ook: Blokhuis verbiedt designerdrug 3-MMC onder Opiumwet

Scroll naar boven