Home Vraag Gaan mensen minder roken door grotere waarschuwingen op tabak?

Gaan mensen minder roken door grotere waarschuwingen op tabak?

Gore en afschrikwekkende plaatjes op sigarettenpakjes is een vorm van bang maken. Mensen bang maken leidt over het algemeen niet tot gedragsverandering: mensen gaan niet minder roken/stoppen met roken. Het werkt alleen als mensen denken dat er een oplossing is en dat die oplossing voor henzelf uitvoerbaar is. 

Meer details

Tabaksproducenten moeten op verpakkingen van rookwaren explicieter gaan waarschuwen tegen de gezondheidsrisico’s van roken. Het is een uitwerking van een Europese Richtlijn, die gesteund wordt door de WHO. De nieuwe waarschuwingen moeten niet alleen groter zijn dan ze tot nu toe waren, maar ook een combinatie bevatten van teksten en nare plaatjes. De EU lidstaten moeten de maatregelen uiterlijk op 20 mei 2016 hebben ingevoerd.

Maar bang maken werkt helaas niet. Dit leidt vaak juist tot defensief gedrag: je negeert het, steekt je kop in het zand. Omdat stoppen met roken heel moeilijk is, geldt bovendien dat een simpele gedragsaanbeveling, zoals ‘bel dit nummer’ of ‘bezoek deze website’, niet volstaat om dit defensieve gedrag te voorkómen. Heeft dan helemaal geen zin om iets te doen met tabaksverpakkingen? Toch wel. Wat wel helpt: saaie pakjes met adviezen waarmee rokers op een positieve manier gestimuleerd worden te stoppen met roken. 

 


Scroll naar boven