Home Vraag Het kopen van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) online. Goed idee?

Het kopen van nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) online. Goed idee?

Over het algemeen is het geen goed idee om NPS te kopen via het internet.

Meer details

Nieuwe Psychoactieve stoffen (NPS) worden ook wel research chemicals, designer drugs, RC’s of legal highs genoemd. Een eenduidige definitie van NPS is moeilijk te geven en er is ook veel discussie over. NPS is een verzamelnaam voor stoffen die qua werking vergelijkbaar zijn met ‘traditionele’ illegale drugs, maar (nog) niet onder de drugswetgeving vallen en vaak worden geproduceerd om deze te omzeilen. Het kunnen stoffen zijn die pas recentelijk ontwikkeld zijn en nu als drug op de markt worden aangeboden en/of gebruikt, maar het kan ook gaan om stoffen die al lang geleden voor het eerst gesynthetiseerd zijn en nu (voor het eerst) op de markt verschijnen. De risico’s van het gebruik van NPS zijn veelal onbekend en het gebruik in vergelijking met andere landen lijkt beperkt. Maar sommigen zijn ‘blijvertjes’ zoals 3-MMC of 4-FA. (NB 4-FA is in 2017 op de Opiumlijst geplaatst en is officieel geen NPS meer).

NPS worden voornamelijk verkocht via het internet. Wees hier altijd extra voorzichtig mee, want betrouwbare informatie over deze stoffen ontbreekt. Er is weinig of geen betrouwbare informatie beschikbaar over gezondheidsrisico’s op korte of langere termijn, verslavingskans, welke dosis voor het optimale effect zorgt etc. Je bent dus je eigen proefkonijn.

Daarnaast bestaat het gevaar dat de door jou bestelde stof andere, soms nog sterkere stoffen bevatten dan wat je besteld hebt. Je kunt zo voor onaangename verrassingen komen te staan.

Aan het kopen en gebruiken van drugs zijn altijd risico’s verbonden, dat geldt des te meer voor het kopen van NPS via websites. Als je al van plan bent drugs te gaan gebruiken, laat deze altijd vooraf testen. Door te laten testen beperk je de risico’s, je weet dan in ieder geval wat je gebruikt.


Vergroot lettertype
Scroll to Top