Home Vraag Zijn Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) legaal?

Zijn Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS) legaal?

Ja in theorie is op dit moment gebruik, bezit, handel en productie van NPS legaal.

Meer details

Wat zijn NPS?
NPS worden ook wel research chemicals, designer drugs, RC’s of legal highs genoemd. Een eenduidige definitie van deze groep nieuwe psychoactieve stoffen is moeilijk te geven. Het gaat om stoffen met een psychoactieve werking die pas recentelijk als drug op de gebruikersmarkt worden aangeboden en/of gebruikt. Het kan gaan om een stof die al lang geleden voor het eerst is gesynthetiseerd en nu (voor het eerst) op de drugsmarkt verschijnt, maar ook om stoffen die eerder zijn ontwikkeld. Voorbeelden zijn: 4-FA, 2C-B, 3-MMC en 4-MMC. De meeste stoffen verdwijnen weer snel van de markt, maar sommigen zijn ‘blijvertjes’, zoals 4-FA, 2C-B en 3-MMC.  Ook synthetische cannabinoïden vallen hier onder.

Geregeld verschijnen er stoffen op de (Europese) markt die qua werking vergelijkbaar zijn met de ‘traditionele’ illegale drugs, maar (nog) niet onder de drugswetgeving vallen. Er is meestal weinig bekend over het gebruik en risico’s van NPS.  Op de verpakkingen staan vaak teksten als: “Niet voor menselijke consumptie”. Op deze manier is ook de verkoop legaal. Ook al weten verkopers heus wel waarvoor mensen het gebruiken. De drugs zijn makkelijk via het internet te bestellen.

Opiumwet
In Nederland is er de Opiumwet die bepaalt welke drugs verboden zijn. Formeel vallen onder NPS alleen die stoffen die niet onder het regime van de Opiumwet vallen. Staat een middel niet expliciet op lijst 1 of 2 genoemd, dan zijn er een aantal andere wetten die van toepassing kunnen zijn.

Geneesmiddelenwet
Tot een tijd terug kon ook de Geneesmiddelenwet van toepassing zijn voor verschillende drugs (zoals lachgas). Maar in juli 2014 heeft het Europese hof bepaald dat de Geneesmiddelenwet alleen gebruikt mag worden bij stoffen die ook werkelijk genezen of een positief effect hebben op het lichaam. NPS hebben in theorie geen genezende werking en vallen dus ook niet onder de Geneesmiddelenwet. Ketamine valt er bijvoorbeeld wel onder.

Warenwet
De warenwet gaat over voedingsmiddelen en verwante producten. Als iets verkocht wordt als cd-reiniger of plantenvoeding of ‘niet voor menselijke consumptie’ is het maar de vraag of het onder de Warenwet zal vallen.  In principe kan een stof onder de Warenwet vallen als het bij consumptie gezondheidsschade tot gevolg heeft. De naleving van de Warenwet gebeurt door de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Ook bestaat er een wet voor kruidenpreparaten. Maar dan moet er sprake zijn van een kruidenpreparaat. Dit kan bijvoorbeeld zijn als synthetische cannabinoïden op kruiden gespoten worden, die genoemd worden in deze wet.

NPS naar lijst I
Daarnaast worden er geregeld NPS op de Opiumlijst geplaatst. Op 1 juli 2015 zijn bijvoorbeeld 251-NBOMe, 4-4’DMAR, 5-IT, AH-7921, MDPV, methoxetamine en MT-45 op lijst I geplaatst. En in 2017 4-FA, 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, JWH-018, AM-2201 en methylone op de Opiumwet geplaatst. En nog dit jaar zal 3-MMC daaraan worden toegevoegd. De lijst van middelen op de Opiumwet kun je hier vinden.

Generieke wetgeving
De overheid is bezig met een algemene NPS wetgeving waarbij in één keer een aantal stofgroepen worden verboden. Dan zouden nieuwe varianten op 3-MMC al meteen verboden zijn. Het is aan het nieuwe kabinet om met deze nieuwe wet aan de slag te gaan. Tot die tijd moeten nieuwe designerdrugs stuk voor stuk op de Opiumlijst gezet worden.

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat op dit moment gebruik, bezit, handel en productie van NPS legaal is. Maar  als je naar een festival gaat en er wordt een zakje met wit poeder aangetroffen, dan is dat natuurlijk wel erg verdacht voor de beveiliger. Ze zullen er van uitgaan dat het illegaal is en je bijvoorbeeld de toegang tot het feest ontzeggen, of de politie kan erbij gehaald worden.

Bronnen:


Vergroot lettertype
Scroll to Top