Home Vraag Waarmee wordt cocaïne versneden?

Waarmee wordt cocaïne versneden?

De zuiverheid van cocaïne varieert van 0% tot 89% en loopt dus sterk uiteen. Cocaïne wordt meestal versneden met suikers, stimulerende middelen en lokaalverdovende middelen. Steeds vaker wordt ook levamisol als versnijdingsmiddel aangetroffen. Dit middel kan serieuze risico’s voor zware gebruikers opleveren.

Meer details

Cocaïne wordt meestal versneden met suikers als manitol of met sucrose, stimulerende middelen als cafeïne en lokaal verdovende middelen als lidocaïne, benzocaïne of procaïne.

Een ander versnijdingsmiddel dat vaker wordt aangetroffen is levamisol. Levamisol wordt in de diergeneeskunde als anti-wormenmiddel gebruikt. Bij langdurig gebruik door mensen treden ernstige bijwerkingen op. Zware gebruikers van cocaïne riskeren agranulocytose, een ernstige bloedaandoening waarbij de meeste witte bloedcellen verdwijnen. Dat maakt je zeer vatbaar voor infecties. Wanneer je stopt met het gebruik van levamisol kan redelijk snel herstel volgen. Wanneer niet tijdig wordt ingegegrepen kun je een septische shock krijgen met overlijden tot gevolg. De kans op agranulocytose is weliswaar klein, maar is zeker bij zware gebruikers aanwezig.

Naast levamisol wordt in een groot deel van de cocaïnesamples fenacetine aangetroffen. Fenacetine werd vroeger gebruikt als pijnstiller, maar vanwege de kans op nierschade is dit middel niet meer als geneesmiddel in gebruik. Waarom juist deze twee middelen aan cocaïne worden toegevoegd is niet duidelijk. Ongetwijfeld spelen de sterke uiterlijke gelijkenis met cocaïne en een hoger soortelijk gewicht een belangrijke rol.

Gebruikers hebben vaak vaste adressen waardoor ze in ieder geval kunnen klagen als ze een keer een vervelende ervaring met een middel hebben gehad. Als cocaïne op straat gekocht wordt, is de kans op versnijdingen groot en je kunt geen verhaal halen. Toeristen zijn hier wel eens het slachtoffer van.

Er bestaat de mogelijkheid je cocaïne te laten testen bij een testservice, klik hier voor adressen. Je weet dan, zoals gezegd, niet precies waarmee het versneden is maar je krijgt wel te horen welk percentage van het poeder cocaïne is en welk percentage andere eventuele psychoactieve stoffen zijn zoals bijvoorbeeld cafeïne.


Scroll naar top