Home Vraag Waarom is 4-FA verboden?

Waarom is 4-FA verboden?

4-FA staat per 25 mei 2017 op lijst I van de Opiumwet. Dit naar aanleiding van een risicoschatting door het CAM (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring, van het RIVM). Dit betekent dat bezit, handel en productie op dat moment illegaal is.

Meer details

In korte tijd zijn meerdere mensen opgenomen in het ziekenhuis na 4-FA gebruik. De klachten en problemen variëren van lichte tot ernstige hoofdpijn tot aan hersenbloedingen en hartproblemen. Een groot risico aan het gebruik van 4-FA is dat de klachten die gebruikers ervaren in het begin vrij mild van aard zijn, in het bijzonder (lichte) hoofdpijn en een (lichte) verhoging van de bloeddruk, maar onverwacht snel kunnen omslaan in levensbedreigende situaties. Er zijn helaas mensen overleden na gebruik van 4-FA.

Als je geen risico’s wilt nemen, gebruik dan niet. Mocht je na gebruik van 4-FA (stevige) hoofdpijnklachten ervaren, ga dan direct naar de EHBO van een evenement of de huisarts.


Scroll naar boven