Home Vraag Wat is de wettelijke status van lachgas?

Wat is de wettelijke status van lachgas?

Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas is niet strafbaar. Lachgas valt (nu nog) onder de Warenwet. Dat betekent dat de verkoper van lachgas aan de verplichtingen van de Warenwet dient te voldoen. Staatssecretaris Blokhuis wilde een verbod op lachgas in 2021, maar dit is uitgesteld tot 2023.

Lachgas valt onder de Warenwet

Door een besluit van het Europese Hof valt lachgas sinds juli 2016 onder de Warenwet. Dat wil zeggen dat de verkoper van lachgas zich dient te houden aan de verplichtingen van de Warenwet. Degene die ballonnen met lachgas op festivals aanbiedt aan gebruikers, voor geld of gratis is daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid van het product dat hij of zij levert. Voorheen was verkoop voor ‘oneigenlijk’ gebruik van lachgas via de Geneesmiddelenwet verboden. Verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas is op dit moment niet strafbaar.

Lachgasverbod in 2022?

Staatssecretaris Blokhuis werkt aan een verbod op lachgas. Aanleiding voor de maatregel is een advies van de drugsbeoordelingscommissie CAM. Daarin werd het risico van lachgas voor de volksgezondheid “matig tot groot” genoemd. Er ligt een wet klaar om recreatief gebruik te verbieden. De invoering ervan werd uitgesteld door gebrek aan geld voor handhaving. Daar is later wel geld voor uitgetrokken: 14 miljoen.

Lachgasverbod opnieuw vertraagd

Het door het vorige kabinet aangekondigde verbod op lachgas is opnieuw vertraagd en gaat nu op zijn vroegst 1 januari 2023. Dan komt lachgas op lijst II van de Opiumwet. Dat betekent dat de handel, het bezit en de productie van lachgas voor recreatief gebruik vanaf dan verboden zijn. In sommige gemeentes geldt nu al een lokaal verbod.


Scroll naar top