Home Vraag Zijn paddo’s verboden?

Zijn paddo’s verboden?

Ja, per 1 december 2008 werd de verkoop van (gedroogde) paddo’s verboden. Sinds die datum vallen paddenstoelen onder de Opiumwet, vers of gedroogd, en is zowel bezit als verkoop verboden.

Alle paddenstoelen met een hallucinogene werking, zowel verse als gedroogde, staan op lijst II van de Opiumwet. De werkzame bestanddelen van paddo’s, psilocine en psilocybine, staan op lijst I van de Opiumwet. Op lijst I staan middelen met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid.

Truffels (Sclerotia) zijn hierin niet opgenomen. Kweeksets, waarmee je zelf paddo’s kunt kweken zijn wel legaal.

Meer details

Naar aanleiding van een aantal incidenten (waarbij paddogebruik mogelijk een rol speelde) met buitenlandse toeristen in 2006-2008 in Amsterdam besloot minister Klink van VWS de verkoop van paddo’s per 1 december 2008 te verbieden. Het besluit sloot ook aan bij de situatie in het buitenland. In verreweg de meeste Europese landen geldt een vergelijkbaar verbod.

Gebleken is dat het gebruik van paddo’s hallucinogene effecten heeft en tot vergaande, levensbedreigende incidenten kan leiden. Deze effecten kunnen ook bij normaal gebruik leiden tot onvoorspelbaar en daarmee risicovol gedrag, bron: RIVM. Voorzover nu bekend, bijvoorbeeld uit 2 risicoschattingen van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM, in 2000 en 2007), leveren paddenstoelen die in de winkel verkocht worden geen direct gevaar op voor de volksgezondheid. In individuele gevallen en voor bepaalde groepen mensen kan er echter wel degelijk sprake zijn van een groot risico. Lees hier meer over die risico’s.

Sinds 1 december 2008 staan alle paddenstoelen met een hallucinogene werking, zowel verse als gedroogde, op lijst II van de Opiumwet. De werkzame bestanddelen van paddo’s, psilocine en psilocybine, staan op lijst I van de Opiumwet. Op lijst I staan middelen met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid. Truffels (Sclerotia) zijn hierin niet opgenomen. Kweeksets, waarmee je zelf paddo’s kunt kweken zijn wel legaal.


Scroll naar boven