Home Nieuws Drugsgebruik in Nederland over het algemeen stabiel, lachgas gedaald

Drugsgebruik in Nederland over het algemeen stabiel, lachgas gedaald

Het aantal gebruikers van cannabis, ecstasy en cocaïne in de algemene bevolking bleef in 2021 vrijwel gelijk aan het aantal gebruikers in 2020. Het gebruik van lachgas daalde in deze periode.

Dat blijkt uit de jaarlijkse Gezondheidsenquête: een onderzoek dat het CBS uitvoert, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Hierin is onder meer het gebruik van drugs onder volwassenen in Nederland in kaart gebracht. Het Trimbos-instituut publiceert deze cijfers in de Nationale Drug Monitor.

Lachgasgebruik daalt

In 2021 gebruikte 1,6 procent van de volwassen Nederlanders lachgas. Dat zijn 230 duizend mensen, in 2020 gebruikten er nog 290 duizend mensen. De daling in het laatste-jaar-gebruik die we tussen 2019 en 2020 zagen, zette zich in 2021 dus voort. Een afname deed zich vooral voor onder vrouwen, 18-24-jarigen, mensen met een Nederlandse achtergrond en mensen in matig stedelijke gebieden.

Deze cijfers geven geen informatie over veranderingen in de frequentie van lachgasgebruik; andere bronnen suggereren dat in bepaalde groepen van de bevolking (nog steeds) sprake is van overmatig lachgasgebruik (zie toelichting onderaan de pagina).

Klik hier voor de laatste lachgascijfers.

Ecstasy blijft nummer een na cannabis

Het laatste-jaar-gebruik van cannabis (8,0 procent), ecstasy (3,1 procent) en cocaïne (2,0 procent) in de algemene bevolking bleef in 2021 vrijwel gelijk aan 2020. Bij cannabis gaat het in 2021 om 1,1 miljoen volwassenen gebruikers. Voor ecstasy zijn dat er 430 duizend en voor cocaïne 280 duizend. Het gebruik van cannabis lijkt sinds 2015 geleidelijk toe te nemen. Het gebruik van ecstasy en cocaïne bleef tussen 2015 en 2021 vrijwel onveranderd.

Het gebruik en de trends in specifieke groepen kan afwijken van de algemene trend. Als we per leeftijdscategorie kijken, zien we dat het laatste-jaar-gebruik van zowel cannabis als ecstasy onder 25-29-jarigen in 2021 hoger lag dan in 2020. In deze leeftijdsgroep gebruikte meer dan een vijfde (21,1 procent) cannabis en een op de acht (12,8 procent) gebruikte ecstasy in het laatste jaar. In 2020 ging het om 15,9 procent voor cannabis en 8,7 procent voor ecstasy.

Klik hier voor de laatste ecstasycijfers.

Klik hier voor de laatste cocaïnecijfers.

Bijna een kwart miljoen volwassenen gebruikt (bijna) dagelijks cannabis

In 2021 gebruikte 1,7 procent van de volwassen Nederlanders (bijna) dagelijks cannabis. Van de mensen die in 2021 cannabis gebruikten (8,0 procent), gebruikte dus ruim een op de vijf (bijna) iedere dag. Dat zijn 240 duizend volwassenen. Dit aantal bleef sinds 2019 op hetzelfde niveau, maar ligt wel hoger dan in de periode 2015-2017.

(Bijna) dagelijks cannabisgebruikers roken ook meer joints op een voor hen ‘typische blowdag’. Ruim een op de drie (37,1 procent) rookte drie of meer joints per dag, vergeleken met 5,7 procent van de niet-dagelijkse cannabisgebruikers.

Klik hier voor de laatste cannabiscijfers.

Invloed van de coronapandemie op drugsgebruik

De coronapandemie had mogelijk invloed op het drugsgebruik in de algemene bevolking, maar op basis van de gegevens uit de Gezondheidsenquête kunnen hier geen uitspraken over worden gedaan.

Toelichting: Bij het laatste-jaar-gebruik werd respondenten gevraagd of zij de betreffende drug ten minste één keer in het jaar voorafgaand aan hun deelname aan het onderzoek hadden gebruikt. Deze cijfers geven dus geen informatie over hoe vaak of hoeveel drugs werden gebruikt.

De Nationale Drug Monitor geeft een overzicht van de laatste cijfers over het gebruik van alcohol, tabak, drugs, en ontwikkelingen in wetgeving, beleid en alcohol- en druggerelateerde criminaliteit en overlast. Het Trimbos-instituut maakt dit overzicht samen met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds 2021 zijn voor alle middelen de laatste feiten, cijfers en trends te vinden op de website www.nationaledrugmonitor.nl. De website wordt voortdurend op basis van de nieuwste gegevens geactualiseerd.

Trimbos-instituut, 2022

Meer lezen:

Scroll naar boven